Datarum för bygdevård

I hälsorummet kan enklare provtagningar göras som överförs elektroniskt till patientens läkare och journalsystem. Foto: Getty Images
Textstorlek:

Furudal, Fredriksberg och snart i Horndal. Virtuella hälsohem för närvård på landsbygden ser nu ut att bli lösningen på nedlagda vårdcentraler i Dalarna.

Bor man på landsbygden kan man inte räkna med samma service som i tätbebygda områden.

Vårdcentraler stängs och man får lita på att kollektivtrafiken fungerar eller att någon granne ställer upp med skjuts.

Förra veckan berättade vi att Furudal ska få ett så kallat virtuellt hälsorum. Obemannade rum för provtagning och läkarbesök med digital teknik.

Och nu verkar turen ha kommit till Horndal i Avesta kommun.

I ett pressmeddelande från Centerpartiet Dalarnas landstingsgrupp har extra pengar avsatts till primärvård i ett virtuellt hälsorum i Horndal som ska öpnnas snart. Pressmeddelandet berättar dock inte när.

2015 la Gunilla Berglund (C) och Kerstin Kalin (C) fram en motion om mobila arbetssätt för att underlätta för boende på landsbygden. Behovet var stort efter nedläggningen av vårdcentralfilialen.

I hälsorummet kan enklare provtagningar göras som överförs elektroniskt till patientens läkare och journalsystem. Vid behov kontaktas läkare eller annan vårdpersonal via internet.

Kostnader för resor sänks och vårdcentraler avlastas.

– Att åka till vårdcentralen i Avesta för ett läkemedelssamtal på fem minuter eller för att ta blodprov eller väga sig en gång i veckan är ohållbart om man har långt till vårdcentral och sjukhus. Nu ser det ut att bli verklighet med ett hälsorum i Horndal, vilket vi tycker är bra, säger Gunilla Berglund.