Dalakolonin firar 100 år

Dalakolonins bystugan på Bosön är från 1930-talet. Foto: Privat
Textstorlek:

Dalakolonin fyller 100 år. Det firades med tal, musik och fest. Dalfolk på arbete i Stockholm skapade ett ”vattenhål” för gemensamma intressen.

Lördagen den 30 juni hade Dalakolonin på Bosö i Lidingö i Stockholm jubileumsfest. Kolonin har nu funnits i 100 år.

Det hela öppnades med muisk av Bosökapellet där byman och ordförande Stefan Friman invigde festen och höll ett tal.

Dalaföreningens spelmanslag spelade och vid 13-tiden på lördagen var det dags för historieberättande.

Efter intressanta anektdoter från 1900-talets början och framåt var det dansuppvisning och prova på med Nacka hembygdsgille.

Detta följdes med fler historier innan det var dags att släppa fram danslekar för barn och vuxna med Birger Söderquist.

Gruppen Trio tonus spelade och själva avslutningen var runt klockan 15.30. Konferencier för hela det fina programmet var Jan Ljungblom.

Det fanns fika och mat till försäljning, en fotoutställning, försäljning av jubileumsbok, tombola och andra aktiviteter för barn och vuxna.

På grund av svåra tider och fattigdom tvingades dalfolket från sina tortftiga gårdar för att klara livhanken.

I äldre tider vandrade masar och kullor söderut från Dalarna för att söka säsongsarbete framför allt i huvudstaden.

De arbetade bland annat med byggen, roddtrafik och skötsel av kyrkogårdar, parker och trädgårdar.

År 1902 bildades Dalaföreningen i Stockholm. Under första världskriget rådde brist på baslivsmedel, framför allt potatis. Man sökte därför lämplig mark i Stockholms närhet för att få möjlighet att odla trädgårdsprodukter.

År 1918 fick Dalaföreningen av AB Lidingö Villastad arrendera 8 hektar på Bosöns östra sida för att anlägga ett område för koloniträdgårdar.

På 1920-talet uppfördes här i skogsbrynet ett tjugotal små stugor på 15 kvadrat. De kläddes med rödmålad liggande panel, och fick spröjsade fönster, fönsterluckor och förstukvist med stolpar i ”dalastil”.

Fram till 1953 hade ett fyrtiotal stugor tillkommit. Därefter förbjöds ytterligare byggnation.

Idag är många av dem om- och tillbyggda. För att få tillgång till en stuga fordras än idag en anknytning till Dalarna.

Vid infarten ligger den, på 1990-talet ombyggda, stora dansbanan. Den centrala platsen, Lekvallen, pryds av en midsommarstång hämtad från Svärdsjö.

Här ligger också en bystuga som 1930 fick sin utformning inspirerad av Dalarnas äldre bebyggelse och där föreningen håller sina möten. Vid Södergarnsviken har anordnats en badplats och sedan 1940-talet finns en bastu inrymd i ett knuttimrat härbre som flyttats hit från Dalarna.