Branden ökade samarbetet

Textstorlek:

Kårchef Johan Landenberg glömmer aldrig det han var med om vid branden i Västmanland. Han tycker att det vi lärde oss var att samarbeta bättre vid en stor brand.

Skogen fortsätter att brinna över hela Sverige och nu har en total yta på 25 000 hektar passerats, vilket motsvarar cirka 35 000 fotbollsplaner. Det kan jämföras med skogsbranden i Sala i Västmanland 2014 då 14 000 hektar skog förstördes av elden.

Johan Landenberg, kårchef Stora Skedvi Räddningstjänsten Dala-Mitt, var med vid branden i Västmanland och har sett människor som varit tvungna att lämna sina hem när elden hotat att komma för nära.

– Jag glömmer aldrig familjen som gick och ledde sina hästar och bar med sig sina saker när de måste lämna sitt hem. Det var starka bilder, säger han.

Han följer med stort intresse utvecklingen när det gäller de stora bränderna.

– Mediabevakningen är enorm nu jämfört med Salabranden 2014. Det är ett större tryck från samhällets sida och ett större intresse att få veta efter den förra stora branden, säger han.

Han märker hur Räddningstjänsten är mer på tå efter Salabranden för att försöka hindra att bränder aldrig hinner bli för stora.

– Organisationsmässigt har vi lärt oss mycket sedan den branden. Vi spar inte på krutet utan flera stationer hjälps åt över kommungränserna.

Sverige har nu tagit hjälp med brandbekämpningen från flera länder i Europa och det är den största EU-hjälpen någonsin.

– Vi har blivit tvungna eftersom det kan bli ännu värre när det är så kruttorrt i marken. Fortsätter värmen kommer det åska och det ger nya bränder. Det är otäckt, säger Johan Landenberg.

Enligt honom har hittills inga deltidsbrandmän beordrats in utan det sker på frivillig basis. Men många, inklusive Johan Landenberg, vill hjälpa till och avbryter sin semester för att delta i arbetet med bränderna.

Han var tidigare i Älvdalen för att bevaka en plats som brunnit.

– Vi var en grupp med ett befäl och fyra brandmän som blev tilldelade ett område för att efterbevaka så att inte branden skulle ta sig igen. Det pyrde bara på några ställen men det går ju under mullen, på djupet, så man måste hejda så det inte tar sig på nytt, berättar han.

Han har nu varit hemma några dagar men i dag, fredag, åker Johan Landenberg till Älvdalen igen för att hjälpa till.

Räddningstjänsten i Stora Skedvi är en av de kårer i Dalarna som har extra materiel och träning för att bekämpa just skogsbränder. Men samtidigt som de behövs vid de stora bränderna i exempelvis norra Dalarna måste de ha en god beredskap på hemmastationerna också. De har den senaste tiden fått flera larm med mindre bränder som bland annat orsakats av åskan.

Brandmän behövs, poängterar Landenberg och önskar se fler som visar ett intresse för att bli brandmän.

Han har stort förtroende för ledningsorganisationen som bekämpar bränderna i exempelvis Älvdalen och det är många som hjälper till, både militära och civila.

– Och helikoptrar med mera gör ett jättejobb, men där det kan ligga minor och handgranater går det inte att komma in och släcka. Då är det bara vädrets makter som ska till, säger han och tillägger:

– Precis som vid Salabranden menar man att alla bränder kommer inte att vara helt släckta förrän vintern och snön kommer.