Regional kultur stärks

Kan mer kultur på landsbygden stoppa en mack från att läggas ner? Foto: Getty Images
Textstorlek:

Med 1,5 miljarder kronor vill regeringen stärka det regionala kulturarvet som skola och bibliotek.

– Regeringens fokus är mer kultur till fler vilket har resulterat i en kulturbudget som ökat med över 1,5 miljarder kronor. Vi har stärkt det regionala kulturlivet och gjort stora satsningar på kulturskolan, biblioteken och det fria kulturlivet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

För att mer kultur ska nå fler har regeringen genomfört en rad olika reformer, bland annat insatser för den fria konsten och stärkt stöd till regional och lokal kultur genom kultursamverkansmodellen. Aldrig tidigare har en större andel av statens samlade utgifter investerats i kultur.

Nationell strategi för den kommunala kulturskolan. Innehåller 100 miljoner kronor per år som kommunerna kan söka till sin verksamhet, 25 miljoner kronor 2018 för Kulturskoleklivet och 40 miljoner kronor per år därefter för att utbilda fler kulturskolelärare. 10 miljoner kronor per år till ett kulturskolecenter inom Kulturrådet.

250 miljoner kronor avsätts årligen under 2018 till 2020 för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

130 miljoner kronor till Äga rum – en satsning på kultur i socialt utsatta bostadsområden 2016–2018.

115 miljoner kronor per år till den fria konsten. Musiker och kompositörer, bild- och formkonstnärer, författare, dansare och skådespelare får bättre förutsättningar att kunna leva på och utveckla sitt konstnärskap.

80 miljoner kronor per år till fri entré till statliga museer.

429 miljoner kronor i stärkt stöd till regional och lokal kultur inom ramen för kultursamverkansmodellen och en särskild satsning på landsbygden på totalt 21 miljoner kronor per år 2019–2020.

En ny museilag som stärker museernas oberoende och stadgar deras status.