Byborna får digital vård

Textstorlek:

Gun Jacobsson blev besviken när man stängde vårdcentralen. Men nu är vården på väg tillbaka, i digital form. Dalarnas första virtuella vårdrum öppnas snart i Furudal.

Matts Lindgren är projektledare för Min vård, Landstinget Dalarna. Han berättar att man ska öppna ett virtuellt vårdrum i Furudal. Via en bildskärm ska byborna ha kontakt med sin läkare.

Han förklarar att det inte handlar om någon komplicerad teknik utan det här klarar de flesta av. Och gör man inte det så ska man få hjälp.

– Men rummet ska inte vara bemannat. Vi måste försöka samverka med bland annat hemtjänsten som kan hjälpa de patienter som behöver det.

Just nu tittar man på tekniska lösningar och hur man ska lösa det här med provtagning.

För tanken är att man även ska kunna ta enklare blodprover i rummet. Servicen riktar sig till alla bybor och Lindgren tror att det här betyder mycket för dem.

Gun Jacobsson blev besviken när man för några år sedan stängde vårdcentralen. Hon blir därför glad över nyheten. Snart slipper hon åka till Rättvik för att prata med sin läkare.

– Det låter bra. Så länge det finns kvalificerad personal som ger mig den vård som jag behöver är jag nöjd.

Jag hoppas att det här ska fungera. Det här är egentligen inte så dumt. Men det här med provtagningen är jag skeptisk till, det vill jag inte sköta på egen hand. Jag vill att någon annan ska sticka mig.

Gun har besök av sin bror Dick Persson från Säffle. Syskonen diskuterar andra tekniska lösningar inom vården. De är överens om att frågan är svår, men Dick menar att digitaliseringen är revolutionerande. Han tror vi kommer se mer av den i framtiden.

Varken Gun eller Dick har något emot kameraövervakning och Gun känner sig trygg med sitt trygghetslarm.

Det blir billigare med denna lösning om man jämför med en stationerad sköterska, menar Matts Lindgren.

– Sedan ger vi service till befolkningen och det tycker jag är en vinst för samhället. Därtill kan vi minska på sjukresorna.

Han berättar att man från rummet även ska kunna ta kontakt med andra verksamheter i samhället.

Rummet ska kallas samhällsrum, eller liknande. Det ska bli lättare för de som bor i Furudal att komma i kontakt med omvärlden.

Blir det någon skillnad i avgift för patienterna?

– Vi tar ut avgifter när patienter träffar en sköterska eller en läkare. Det gäller även vid ett videobesök, i alla fall som det ser ut idag, säger Lindgren.

Kan du se några nackdelar med konceptet?

– Inom hälso- och sjukvården är vi vana att bli omgivna med personal som hjälper till.

Det här kanske kan uppfattas som att vi inte vill träffa patienterna.

Men så är det inte, utan vi ser till att öka tillgängligheten och göra så att de som bor längre ifrån får möjlighet att träffa oss på nära håll, men digitalt.

Han berättar att det blir det första virtuella vårdrummet i Dalarna och poängterar att konceptet är nytt både för befolkningen och för dem som jobbar med frågan.

– Vi har ännu inte gått ut med det här. Men tanken är att hålla ett möte med befolkningen och höra vad de tycker.

Rummet ska ligga vid äldreboendet Orestrand och ska öppnas till hösten.