Bocken som trädgårdsmästare

Textstorlek:

För en tid sedan kunde vi i bl.a. Dalademokraten (30.5) läsa att staten skall öppna ett nytt servicekontor i Vansbro. Det är en stark längtan hos landsbygdens invånare som nu blir verklighet efter en lång period av statliga nedskärningar av all slags medborgarservice.

Malung fick sitt servicekontor tidigare i december förra året med öppning den 12 juni i år. Förslaget kom egentligen redan 2009 men ministern Stefan Attefall lade den gången en av alla kommuner i landet uppskattad utredning i papperskorgen. Tre statliga verks motstånd – bl.a. från Skatteverket – var viktigare än 290 kommuners hurrarop.

Servicekontoren skall innehålla personlig service från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Andra servicefunktioner kan tillkomma senare. Statens nedrustning av medborgarservicen började på allvar under 1980-talet och accelererade under 1990-talet och tiden därefter. Byalag, hembygdsföreningar, småföretag och inte minst kommuner har under åtskilliga år krävt ett stopp på nedläggningarna som de statliga verkens ledningar, under tyst acceptans av sittande regeringar, utan pardon och dialog drivit igenom.

Det utredningsförslag som kommunerna mest av allt önskade förverkligat togs fram för nio år sedan av enmansutredaren Lars Högdahl. Hans populära förslag avsåg att varenda kommun i landet skulle ha minst ett statligt servicekontor med Arbetsförmedlingen som huvudansvarig myndighet. Mindre orter kunde få en servicepunkt kring en lanthandel eller liknande. För landsbygden skulle det bli en succé om Riksdag och regering sa ja. Kommunala och lokala servicegivare skulle även de få möjlighet att bedriva sin service på de statliga kontoren. Attefall sänkte dock alla förväntningar.

Landsbygdskommittén föreslog i början av förra året att staten skulle bygga upp en typ av servicekontor i 60 s.k. FA-regioner (en typ av planeringsregioner) och inte i 290 kommuner. Utredarna önskade också att regeringen skulle …”säkerställa polisens lokala närvaro, inte minst i landsbygderna” – vad nu detta kan betyda? Utredarna föreslog som tillägg att Arbetsförmedlingen skulle stoppa planerade nedläggningar av sina lokala kontor.
Av all denna utredarstatistik föreslår den nu aktuelle utredaren Mats Sjöstrand att 27 nya servicekontor skall etableras varav en stor del i stora städers förorter utöver fyra stycken på landsbygden – Vansbro, Torsby, Åsele och Storuman. Senast i slutet av 2020 skall allt vara klart.

När vi summerar de statliga planerna och Sjöstrands senaste utredning kan vi konstatera att många landsbygdskommuner även i framtiden blir utan statlig lokal service.

Apropå rubriken kan tilläggas att Mats Sjöstrand var med om att stoppa planerna på service i varje kommun redan 2009 – då som generaldirektör i Skatteverket. Han har även föreslagit storregioner och nedläggning av många Länsstyrelser. Inte undra på att han förvägrar merparten av landsbygdens kommuner en rättmätig och nödvändig statlig lokal service.