Städas bra i Nyhammar

Textstorlek:

Den mobila återvinningscentralen är välkommen ute i byarna och besökarna blir alltfler för varje år. Extra duktiga på att slänga metallskrot är de i Nyhammar.

Nyhammarsborna överraskade återvinningsarbetaren Lasse Öhrbom från Wessman Barken Vatten och Återvinning, WBAB, förra året när de lyckades fylla två hela containrar med metallskrot vid den mobila återvinningscentralen när den kom till orten.

– Det har aldrig hänt tidigare att så mycket skrot samlats in på samma ställe. Det var delar från gamla bilar, traktorvagnar och plogar med mera, berättar han.

I år trodde han inte att det skulle bli så mycket i Nyhammar, men det blev ytterligare en container med metallskrot samt två hela containrar med brännbart.

– De är duktiga att slänga i Nyhammar. Det är bra att det inte blir liggande i garage och trädgårdar, säger Öhrbom.

Han tycker också det verkar som att många i kommunen passar på att städa i skogarna och på stenrösen där man förr kunde slänga glas och plåtbitar eller kanske en rulle taggtråd med mera.

I år har de dessutom fått ta emot flera ihoprasade växthus, efter den hårda vintern.

Lasse Öhrbom har arbetat med de mobila återvinningscentralerna sedan starten för fem år sedan och tycker att det är den roligaste delen av hans jobb.

– Det är vansinnigt roligt och vi är så välkomna när vi kommer. Ibland kommer de med kaffe och nybakad sockerkaka till oss, berättar han.

Det är främst de äldre, eller andra som har svårt att själva ta sig till återvinningscentralerna, som är glada över servicen.

Lasse Öhrbom berättar hur invånarna i byarna kan komma med rollatorer, skottkärror eller cyklar för att lämna glödlampor och annat som ska till en återvinningscentral.

Från början åkte de mobila återvinningscentralerna ut till olika byar i Ludvika kommun. Tanken var att komma åt farligt avfall som bekämpningsmedel eller stora mängder färg som kan finnas på gamla gårdar, enligt Öhrbom.

För varje år har sedan antalet besökare hela tiden ökat, framför allt när de började komma kvällstid. Även mängden avfall som lämnas in har ökat.

Numer deltar även Smedjebackens kommun och nytt för i år är att den mobila återvinningscentralen även kommer till Smedjebackens centrum.

Nytt för i år är också en container som inretts som en minimiljöstation med behållare för olika typer av skräp.

– Den är fantastisk och det har gjort det mer lättjobbat för oss. Det är också enklare och tydligare för besökarna när vi märkt upp vad som ska läggas var, så de slipper rusa runt och leta, säger Lasse Öhrbom.

Återvinningsbutiken som tar emot det som eventuellt kan återanvändas är med och det är också nytt för i år.

– Många har beklagat sig över att de slängt saker som det inte är nåt fel på, men nu kan de lämna det till återvinningsbutiken istället.

Den mobila återvinningscentralen kommer både vår och höst till alla 16 platser i byarna.

Information om när de finns på de olika platserna finns på WBAB:s hemsida.

– Vi har också annonserat och sprider det dessutom genom en sms-tjänst och sen sprids det också från mun till mun.

Han har fått höra att inte alla fått ett sms och har ingen förklaring till varför det blivit så, men han lovar att de ska se över det till nästa år.