Vill ha bättre respons

Textstorlek:

Göran Melesjö har lämnat in flera medborgarförslag i Älvdalens kommun, men är besviken då han tycker att gensvaret varit dåligt de senaste åren.

– Tidigare brukade jag i varje fall få svar men nu har jag inte ens fått det. Annars kan det ta en evig tid så förslagen hinner bli inaktuella, säger han.

Förslagen har kunnat handla om att kommunen ska trycka på och kanske ge förskott på lån för att Trafikverket ska renovera sista delen av Älvdalsbanan.

Eller att kommunen ska arrangera evenemang under Earth hour.

Det senaste förslaget var en grön och pedagogisk skolgård med träd och lekmöjligheter till den nybyggda skolan.

Efter ett negativt svar har beskedet från kommunen mer och mer varit brist på pengar och/eller personal. Han tycker också att svaren varit luddiga och handlat om att det skjuts på framtiden och så vidare.

– Pengarna styr såklart, men det har varit storsvulstiga projekt som exempelvis skolan och fiberutbyggnaden som gjort att pengarna skenat iväg. Då finns det inget kvar till små saker som också är viktiga. Och miljöfrågor får ofta stryka på foten trots regeringens miljömål, säger Melesjö och tillägger:

– Det kanske är speciella och långsiktiga önskemål, som kanske inte den stora massan tänker på. Men det är viktigt att ha ren luft och en bra miljö att leva i, speciellt i den storslagna fjällnatur vi har här i Älvdalens kommun.

Göran Melesjö tycker att det nu känns som en skendemokrati med meborgarförslag, och att det inte är någon idé att engagera sig.

Stig Olsson, kommunfullmäktiges ordförande i Älvdalens kommun, menar att de är måna om att invånarna fortsätter att lämnar in medborgarförslag.

– Ja, självklart vill vi ha input och en livlig debatt med medborgarna. Vi viker bland annat mellan en halvtimme och en timme vid varje fullmäktigemöte för en frågestund för medborgarna.

I kommunen har de också tagit fram en vision för 2020, och den bygger på både muntliga och skriftliga förslag från kommuninvånarna.

Det kommer in ett 20-tal medborgarförslag varje år och Stig Olsson förklarar att några av förslagen, rent generellt, kanske redan är klara och genomdrivna.

Vissa förslag kan gälla Trafikverket och är inte något som kommunen hanterar.

– Att det kan ta lång tid kan också bero på att det är frågor som vi måste forska i hos Länsstyrelsen eller Landstinget exempelvis, men alla har rätt att få svar inom ett år, säger Stig Olsson

Det har också blivit tuffare ekonomiskt.

– Vi småkommuner måste gå ihop för något måste göra. Staten är expert på att skjuta ifrån sig kostnaderna och vältra över det på kommunerna istället. Människor som blir utförsäkrade måste nu kommunerna försörja. Och Trafikverket släcker belysningen efter vägarna med mera. Vi måste få mer pengar från staten, säger Stig Olsson.