Urverk för golv och vägg

Golvursverk från Stiernsunds manufaktur.

Textstorlek:

Det finns många golvur- och golvursverktillverkare i Sverige och Dalarna, inte minst i Mora, men den mest kända är Stiernsunds manufakturverk som startades av Christopher Polhem.

De vida berömda stiernsundsverken är också av en högre kvalité och tillverkas faktiskt fortfarande.

De är ofta fyrkantiga till skillnad från moraverken och sitter därför i golvur av den raka fyrkantiga typen. Moraverken återfinns i de runda jungfrumodellerna.

Urverket på bilden som sitter i ett rakt golvursfodral saknar den fyrkantiga bakplåten. Men det är signerat Stiersund och Asb vilket är urmakarens signatur.

Stiernsunds manufakturverk låg i Stjärnsund i Hedemora kommun. Byn hette från början bara Sund som blev Stiernsund efter en av manufakturverkets grundare Gabriel Stierncrona.

Den andre grundaren var den betydligt mer kände Christopher Polhammar som adlad 1716 fick namnet Polhem. Han var en stor uppfinnare och industriman som kallas den svenska mekanikens fader.

Polhem föddes i Tingstäde på Gotland 1661 och avled i Stockholm 1751. Han var son till en svensk adelsdam och en tysk köpman som invandrat till Visby.

Efter studier och arbete med mekanik ibland annat Visby och Stockholm kom han 1687 till Uppsala för att reparera domkyrkans medeltida konstur. Han inte bara reparerade det utan förbättrade även det.

Följden blev att Polhem fick studera i Uppsala och senare blev introducerad för Bergskollegium där han gjorde en rad med viktiga uppfinningar för gruvdriften. Åren 1692-1694 utförde Polhem ett uppfordringsverk i Stora Stöten vid Falu koppargruva.

År 1697 startade han den första skolan för ingenjörer i Sverige, Laboratorium mechanicum, i Stockholm som senare blev Kungliga Tekniska Högskolan.

Christopher Polhem var sedan ungdomen intresserad av urverk och ville anlägga en urfabrik där han med moderna metoder och specialgjorda maskiner kunde serietillverka delar till urverken.

På så sätt kunde man få en ökad produktion och en jämnare kvalité.

Tillsammans med finansiären Gabriel Stierncrona anlade han därför år 1700 Stiernsunds manufakturverk. I Polhems efterlämnade skrifter skriver han:

– Den första inrättningen jag själv bäst kom till rätta med var, att förfärdiga allehanda urverk.

Men man tillverkade även allehanda finsmide, bruksföremål, verktyg och maskiner.