Patient fick kalla på hjälp

Textstorlek:

Monica Erikssons besök på sjukhuset blev inte så bra. Personalbrist och stress sägs vara orsaken.– Vi gör vårt yttersta för att patienten inte ska känna av det, säger Lena Freijs på Mora lasarett.

När Monica Eriksson i Älvdalen blev sjuk skickades hon akut till Mora lasarett.

Efter provtagningen blev hon inlagd.

Via en felstickning i ryggen på 90-talet gjorde att hon blev förlamad.

Hon måste ligga på en specialanpassad madrass.

Men någon sådan fanns inte på medicinkliniken, avdelning 50.

Hon placerades i en sal tillsammans med en äldre dam som kräktes mellan syrgasinandningen.

– Jag blev själv tvungen att kalla på personal när hon inte mådde bra. Senare på kvällen bad jag sköterskan om ett glas vatten. Hon lovade men kom aldrig tillbaka. Sköterskan glömde väl bort det, säger Monica.

På morgonen tog hon sats för att häva sig upp ur sängen. Men ena grinden gav vika.

– Hade jag inte hållit mig kvar så hade jag farit på huvudet ner i golvet.

Redan när hon skrevs in började personalen planera när hon skulle skrivas ut.

Victoria Lindmo är utvecklingsledare vid Landstinget Dalarna:

– Idag är det lagstadgat att slutenvården ska skriva ett preliminärt utskrivningsdatum. Man bedömer hur länge vårdtillfället kommer att pågå. Men inget är slaget i sten. Om patienten blir sämre flyttar man fram utskrivningsdatumet. Och om patienten känner sig piggare så skrivs man ut tidigare, säger Victoria Lindmo.

Landstingets vilja är att patienten ska få komma hem så snart som möjligt. Ingen ska behöva vistas i slutenvården om man inte behöver det, menar hon.

Monica Eriksson är rädd för att många med henne hamnar i en liknande situatione. Sjukvården verkar vara i behov av stora resurser, och hon lider med personalen som verkar ha det stressigt.

Lena Freijs arbetar som områdessamordnare på Mora lasarett.

Hon berättar att personalen har de hjälpmedel de behöver för att bedriva en bra vård. Men ibland får de beställa särskilt material som inte finns på plats.

– Visst har vi en brist på personal. Men det är svårt att ge något generellt svar. Det beror helt på vad det är för verksamhet. Överlag behöver vi fler sjuksköterskor.

Hur påverkas patienterna av en stressad personal?

– Vi gör vårt yttersta för att patienten inte ska känna av det. Vi försöker lösa personalbristen, säger Lena Freijs.