Nya idéer för Sågmyra

Textstorlek:

Föreningen Omställning Falun vill sprida kunskap om ett hållbart samhälle. Planer finns att satsa på det i yllefabriken och herrgården i Sågmyra.

– Vi tänker skapa ett omställningscentrum, ett slags kreativt nav där vi kan utveckla idéer kring hur man skapar ett hållbart samhälle, säger Bernt Lindberg, ordförande i föreningen Omställning Falun.

Han berättar om planerna.

I Sågmyra utanför Falun finns Tidstrandsfabriken, en gammal yllefabrik som till stor del står tom. Till fabriken hör en herrgård. Perfekt, tänkte medlemmarna i föreningen. Tanken är att antingen hyra eller köpa byggnaderna, men än så länge är inget klart.

Odling, konferenser, kurser och konserter. Här ska folk både kunna bo och arbeta. Det handlar om stora lokaler och möjligheterna är oändliga, menar Bernt som tror att projektet är väl genomförbart.

Allt ska bygga på sammanhållning och gemenskap och på ett hållbarhetskoncept. Han menar att vi måste utveckla en annan konsumtionskultur.

–  Samtidigt är det lite motigt när man ser att samhällsutvecklingen går i motsatt riktning, säger han.

Folks konsumtionsbeteénde är en kulturfråga. Vi lever i ett materialistiskt samhälle där det handlar om att tjäna så mycket pengar som möjligt för att sedan göra av med dem.

Men alla samhällen fungerar inte på det viset, menar han. Det fanns tider då man jobbade två timmar om dagen och hade trevligt resten av tiden.

– Vi vill praktiskt visa att det finns andra sätt att ha det bra på i stället för att konsumera sig lycklig, säger han och fortsätter:

– Det är inte så att vi blir en isolerad grupp människor i skogen som är självförsörjande på mat.

Snarare tvärtom, menar han. Föreningen som idag består av cirka 230 medlemmar vill ha med så många som möjligt.

Man behöver inte bo på området och man behöver heller inte vara medlem för att ta del av aktiviteterna.

Alla som delar föreningens värderingar om ett hållbart samhälle är välkomna att ansluta sig.

Vad kan man konkret göra för att ställa om?

– Vi pratar mycket om lokal odling. Men det finns även annat man kan göra. Ta boendefrågan till exempel. Vi har den största boytan per invånare i Europa. Folk bor på ett för individualistiskt sätt. Kan vi inte ha mer gemensamma ytor?

– Vi menar inte att man ska bo i knät på varandra, utan var och en ska kunna dra sig tillbaka och ha sitt eget. Men man kan dela mer på resurserna.

Bernt kommer in på vad Falu kommun kan bli bättre på.

Det behövs fler gång- och cykelvägar. Det finns många fina tankar men det händer för lite, menar han.

Bernt tror en etablering av ett omställningscentrum skulle betyda mycket för byborna i Sågmyra.

De är väldigt entusiastiska, berättar Bernt som själv funderar på att flytta till Sågmyra om projektet lyckas.

Emely Bakken