Nöjda bönder – men handelskrig oroar nu

Det ser ljust ut för bönderna. Men ett eventuellt handelskrig med USA oroar.

Textstorlek:

Lönsamheten hos de svenska lantbrukarna ökar, enligt årets Lantbruksbarometer. Största ökningen jämfört med förra året sker hos mjölkbönderna.

– De har det bekymmersamt, och har haft det i flera år. Det beror på ett globalt överskott på spannmål vilket har sänkt prisnivån även i Sverige, säger Jimmy Larsson, segmentschef för skog och lantbruk på LRF Konsult.

I 2018 års Lantbruksbarometer från LRF Konsult och Swedbank/Sparbankerna framkommer att hälften av de svenska lantbrukarna upplever att de har mycket god eller ganska god lönsamhet. Jämfört med förra året är det en uppgång.

– Det beror på en långsiktig medvetenhet bland konsumenterna som gör att de väljer svenska produkter, säger Larsson.

Fler bönder vill investera i sin verksamhet. Enligt Lantbruks-

barometern är intresset rekordhögt för solenergi bland svenska lantbrukare.

Enligt undersökningen vill också åtta av tio lantbrukare öka sin lönsamhet, bland annat genom att bredda verksamheten mot

entreprenad.

Exempelvis genom att med befintliga maskiner gräva diken för fibernedläggning, snöröja eller utföra tjänster till andra lantbrukare.

Visar det att lantbrukarna inte

är nöjda om det krävs alternativa inkomster?

– Det är ett komplement för den ökade volatiliteten på marknaden. Ett eventuellt handelskrig kan leda till större prissvängningar.