Minimal risk för malaria

Bengt Ehnström ser ingen anledning till oro trots malariamyggor i Dalarna.

Textstorlek:

Vissa typer av stickmygga gynnas av en kraftig vårflod. Det gör inte malariamyggor och även om det finns sju typer av malariamygga i Dalarna är risken att smittas minimal.

– Vi har glömt att människor smittades av malaria även i våra trakter för 100-120 år sen, säger entomolog Bengt Ehnström i Nås.

Enligt tidningen Forskning och Framsteg blev människor i Dalarna smittade av malaria till och med så sent som på 1930-talet.

Myggorna som bar på smittan fanns i första hand i området runt nedre Dalälven och spred en lindrigare variant av malaria. Den kallades i folkmun för varannandags-frossa.

– Man visste inte så mycket om vad det berodde på och man kunde till en början inte koppla ihop det med myggor, berättar Ehnström.

En teori om varför sjukdomen dog ut i Sverige är att på den tiden övervintrade myggorna troligtvis i ladugårdarna. Nu har vi bättre byggnadsteknik och kan skydda oss från myggorna, vi är också mer välnärda och kan stå emot infektioner bättre, menar Bengt Ehnström.

Det finns sju typer av malariamygga i Dalarna även i dag.

– Malaria sprids med myggor av släkten Anopheles, och hos dessa stickmyggor övervintrar den färdiga insekten. De flesta andra av de cirka 40 arter av stickmyggor vi har i Sverige övervintrar som ägg. I Dalarna övervintrar malariamyggor exempelvis under lös bark på träd. Du kan bli biten av malariamyggor om du är ute i skogen, men för att bli sjuk av malaria krävs det att myggan har sugit blod från någon som redan har sjukdomen för att den ska sprida smittan vidare via sitt saliv. I dag bär inga myggor i Sverige på den smittan, säger Ehnström.

Efter den snörika vintern är det framförallt den grupp av stickmyggor som kallas skogsmyggor som gynnas nu när snön smälter och det bildas vattensamlingar i skogarna.

– Det kan vara ägg från skogsmyggan som väntat i flera år på att svackor i marken ska fyllas på med vatten, säger Bengt Ehnström.

En extra kraftig vårflod ökar risken för stora problem med översvämningsmyggan vid nedre Dalälven. Den gynnas av ett högt vattenstånd i älvar och andra rinnande vatten.

Varken en snörik vinter eller en stor vårflod påverkar malariamyggan.

Forskning och framsteg skriver att i hela världen dör över en miljon människor varje år i malaria. Och att sjukdomsspridande stickmyggor har spridit sig till nya områden i världen under senare årtionden.

Folkhälsomyndigheter informerar om att det finns en risk att en mildare typ av malariasmitta även skulle kunna spridas i Sverige.

I Sverige rapporteras några hundra fall av malaria varje år. Samtliga har smittats utomlands, de flesta i Afrika, några i Syd- och Mellanamerika samt i Asien.

Karakteristiska symtom vid malaria är periodvis återkommande feber och frossa varannan dag eller var tredje dag. Det kan också var illamående, huvudvärk och muskelvärk. I allvarligare fall medvetslöshet, diarréer och chock.

Det finns flera mycket effektiva läkemedel mot malaria i dag. Annars rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man skyddar sig mot myggstick eller behandlar förebyggande med läkemedel.

Bengt Ehnström ser ingen anledning till att vi i dag ska känna oro i Sverige.

– Risken är minimal att vi skulle smittas i Sverige. Det är så få smittade och vi är för välnärda för att bli allvarligt sjuka, säger han.