Landsklyfta ska slutas

Ska landsbygdens död väckas med nya skattemedel? Det menar regeringen som skjuter till mer stödmiljarder.

Textstorlek:

Mellan 2019 och 2020 satsar regeringen 1,5 miljarder kronor på landsbygden. Syftet är att klyftan mellan stad och land ska slutas.

I ett pressmeddelande från regeringskansliet säger regeringen att man har lagt om landsbygdspolitiken för att hela Sverige ska leva och vara en del av samhällsbygget.

Det innbär att politiken i nästa steg ska leda till att gapet mellan land och stad ska minska. Propositionen är en överenskommelse med Väsnterpartiet.

Utöver tidigare mångmiljardsatsningar på landsbygden satsar regeringen 1,5 miljarder mellan 2019–2020 och därefter 400 miljoner årligen på att förverkliga merparten av landsbygdskommitténs förslag.

– För mig är det viktigt att hela Sverige håller ihop och därför har vi lagt om riktningen för landsbygdspolitiken, säger statsminister Stefan Löfven. Det här är ett långsiktigt arbete men vi ska sluta klyftan mellan olika delar av landet och landsbygdspropositionen är ett viktigt verktyg.

Landsbygdspropositionen vilar i praktiken på två ben. Dels ett övergripande mål som förankras i riksdagen och därmed gäller för kommande regeringar.

Detta skapar långsiktighet och borgar för en helhetssyn.

Det andra benet är de konkreta satsningar som regeringen kommer att besluta om vid senare tillfällen och som bygger på de områden som den parlamentariska landsbygdskommittén föreslog.

– Det innebär att regeringar inte kan ignorera landsbygden, säger landsbygdsminsiter Bucht.