Vill ha tryggare pension för fler

Fler måste få en pension de kan leva på.

Textstorlek:

Pensionsinbetalningarna måste öka och utvecklingen med att fler tar ut tjänstepensionen på kort tid hejdas för att fler ska få en pension de kan leva på, enligt AMF:s trygghetsekonom Dan Adolphson Björck.

Ny statistik från AMF visar att trenden att ta ut sin tjänstepension i snabb takt fortsätter och den utvecklingen måste hejdas.

Annars riskerar stora grupper att helt sakna inkomst från tjänstepension i framtiden.

Inbetalningarna till den allmänna pensionen måste också öka till den nivå det var tänkt från början.

Det säger Dan Adolphson Björcks när han presenterade bolagets årliga Pensionsrapport i ett pressmeddelande.

Det svenska pensionssystemet är statsfinansiellt stabilt men pensionen räcker inte till. Det anser 44 procent av landets pensionärer. Och för kommande generationer faller pensionerna, en utveckling som kan mötas genom att vi arbetar längre och/eller betalar in mer till pensionen.

I december enades Pensionsgruppen om en höjning av åldersgränserna för när man kan ta ut pension och hur länge man har rätt att stå kvar i sin anställning.

Men inbetalningen till den allmänna pensionen lämnades oförändrad. Idag betalas det in 17,21 procent till den allmänna pensionen och inte 18,5 procent som det var tänkt från början.

På sikt skulle en sådan höjning för många innebära drygt 1 000 kronor mer i månaden i dagens penningvärde, vilket kan göra stor skillnad för den egna ekonomin som pensionär, inte minst för låg- och medelinkomsttagare, enligt Dan Adolphson Björck.

– Pensionsfrågan är baktung. Diskussionen handlar mest om hur pensionen kan förbättras när man snart ska gå i pension eller har lämnat yrkeslivet bakom sig. Det är viktiga frågor. Men vi behöver också prata om vad ett helt yrkesliv är värt och vad som är en rimlig pensionsnivå för alla som jobbar idag. Som det ser ut nu kommer många även i framtiden att omfattas av garantipension och bostadstillägg, trots att man har ett långt yrkesliv bakom sig. Fler borde få en pension som de faktiskt kan leva på, säger Dan Adolphson Björck.

Nu föreslår en ny utredning höjningar av garantipensionen och bostadstillägget. Samtidigt betonar Pensionsöverenskommelsen från i december förra året att arbete ska löna sig.

Men så är det inte i dag, när de som har arbetat 40 år inom ett låglöneyrke i vissa fall inte ens får en tusenlapp mer i pension efter skatt än en person som inte har arbetat alls.