Statistik för färre älgkrock

Kan statistik till jägarklubbarna hindra fler trafikolyckor med älg?

Textstorlek:

Utökad jakt, fler staket eller mer intresse för statistiken? Det råder villrådighet om den kraftiga ökningen av älgolyckor i länet i vinter.

När detta skrivs faller snön ymnigt, så som den gjort många gånger denna vinter.

Snöhögar efter vägar och korsningar tycks bli högre för var gång.

Kan det vara så att den myckna snön ligger bakom vinterns stora ökning av älgolyckor?

Det tror Hans Moberg på regionala viltolycksrådet i Dalarna i en DT- intervju, där han menade att älgar på grund av mycket snö i skogen söker sig till platser med mindre snö samt stannar kvar längre på vägarna än normalt.

Mobergs snöteori jämförs mellan rådjur och älg.

Råddjur ökar och leder således till fler viltolyckor. Medan älgstammens ökning är stabilare men utsätts för många fordonsolyckor.

Därför tror Moberg att älgarna dras till olika vägsträckor för att undkomma den stora mängden snö i skogarna.

En sådan sträcka med flera allvarliga älgkrockar är mellan Leksand och Rättvik på riksväg 70.

Här kör många fort och viltstängsel saknas menar Moberg.

Han är inte främmande för om det kom upp ett viltstängsel vid Tällbergsporten.

Under december och januari anmäldes 177 älgolyckor i Dalarna. Det visar statistisk från Nationella viltolycksrådet.

Backar man cirka ett år bakåt inträffade 72 olyckor som hade med älgar att göra.

För landet som helhet var förra året något av ett rekord i olyckor med älg, något som också stämmer på Dalarna.

Under december anmäldes 70 olyckor med älg. I Januari steg siffran till 107 incidenter.

Tittar man på ett normalår för Dalarna inträffar cirka 350 älgolyckor per år.

För tre år sedan, som då var en toppnotering, rapporterades 63 fordonsolyckor med älgar.

En som också intervjuades i DT var M-politikern och ordförande i Jägarförbundet i Dalarna, Ulf Berg.

Dagen innan hade han på väg 68 i Avestatrakten varit på väg att krocka med en ko och en kalv som hade uppehållit sig vid vägnätet.

Som en första åtgärd är Berg för fler viltstängsel. Vidare skulle han vilja se att jakten ökade. Tas fler älgar bort minskar det risken för konfrontation mellan fordon och viltet.

När det gäller viltolyckor och statistisk borde jaktklubbarna via jägarförbundet och polisen få tillgång till detta för de mest utsatta platserna. Även markägare vid särskilt olycksdrabbade områden bör informeras för eventuella åtgärder. Berg vill gärna se en bättre dialog mellan parterna samt att statistisk från eftersökningarna studeras bättre.