Finns det någon idé för landsbygd?

Författaren och föreläsaren om landsbygden Po Tidholm kommer till Långshyttan i april.

Textstorlek:

Har det urbana Sverige en idé som landsbygden saknar? Det menar journalisten Po Tidholm som besöker Långshyttans folkets hus den 23 april.

Landsbygden är kanske som den nygjorda filmen ”Tårtgeneralen”: Historien om hur journalisten Jan Guillou med ett storstadsperspektiv utsåg Köping till Sveriges tråkigaste stad.

Ofta belyser storstaden landsbygden med stängda butiker och idétorka.

”Lokalsamtal” är en riksomfattande turné för att skapa engagemang kring landsbygdsfrågor och regionalpolitik valåret 2018.

Under en kväll samlas med-
borgare och makthavare i ett rum för att lyssna på varandra. Hur ser behoven ut och vilka frågor är
viktiga? Det vet bara de som bor på platsen.

Po Tidholm – journalist, för-
fattare och föreläsare med över tjugo års erfarenhet av landsbygdsfrågan, känd från SVT-
serien Resten av Sverige (2016) och aktuell med boken Läget
i landet (2017) – håller i kvällen.

– Det finns en tydlig idé för det urbana Sverige, säger Po Tidholm, men få talar idag om visionerna för framtidens liv
i Sveriges landsbygder. Jag hoppas att lokalsamtalen kan stimulera det samtalet. Vi måste hitta en ny medelväg, bortom orimliga tillväxtstrategier och bilderna av de bidragsberoendes ödeland.

Intresset för landsbygden är större än på många år. Däremot är det svårt att lyfta in centrum/periferi-frågorna under en val-
rörelse.

Vad valen i USA och Storbritannien, som slutade med seger för Trump och Brexit, visade är att det finns en överraskande stor grupp människor utanför städerna som inte känner sig delaktiga i det stora, urbana samhälls-
projektet.

Befolkningstäthet är en viktig faktor, vilket visade sig även i de senaste franska och tyska valen.

Givetvis har det betydelse också i Sverige.

När SOM-institutet i Göteborg undersöker tilliten i samhället visar det sig att landsbygdens
befolkning inte riktigt litar på demokratin, på EU, på institutionerna, eller ens på storstads-
befolkningen.