Ekoråd samlar ideella

Textstorlek:

I Ekorådet träffas representanter från olika besöksmål som ingår i Ekomuseum Bergslagen. Vid senaste mötet diskuterades en inspirationsdag till hösten och behovet av en reviderad bok för turister med mera.

Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen är ett nätverk av 68 besöksmål. Sex nya besöksmål har tillkommit i år och i Dalarna är det Skifsens finnby i Fredriksberg som är nytt. De andra fem ligger i kommunerna i Västmanlands län.

Det speciella med Ekomuseum Bergslagen är att det inte äger besöksmålen, som andra museer brukar göra.

– Det vanligaste är att ideella föreningar äger och har hand om besöksmålen, men det kan också vara olika privatpersoner, företag eller kommuner. På de viset kan det vara svårare, men Ekorådet är till för att samla ihop besöksmålen som kanske ligger flera mil från varandra och har helt olika perspektiv, säger Anna-Karin Andersson, ordförande i Ekorådet.

I höst planeras en inspirationsdag för alla som på ideell basis sköter många av besöksmålen i Ekomuseum Bergslagen. Det var en av diskussionspunkterna på det senaste mötet i Ekorådet.

– Vi brukar göra en resa varje höst, som en morot för alla ideella som sköter de olika besöksmålen. Det kan bli tråkigt att sitta ensam på en plats och då kan det vara bra att få känna sig som en del i en större enhet, säger hon.

Anna-Karin har som roll att samordna alla nätverk och exempelvis titta på vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Men också att representera de ideella krafterna på styrelsemötena i Ekomuseum Bergslagen.

Anna Falkengren, verksamhetschef på Ekomuseum Bergslagen deltar i alla Ekorådets möten

– Min utmaning är exempelvis att rasera gränser, att visa upp miljöer som är allas vår historia, säger hon.

Ekorådet träffas fyra gånger om året för att diskutera hur det fungerar och hur det ska fungera i de sju kommuner i Dalarnas och Västmanlands län som ingår i Ekomuseum Bergslagen. Minst en representant från varje kommun brukar vara med på träffarna. Träffarna sker på olika platser i kommunerna.

En annan fråga som togs upp på senaste mötet var turistguiden Guidebok Ekomuseum Bergslagen.

– Det blir mitt jobb att göra om den i och med att nya besöksmål har tillkommit medan andra kanske försvunnit, berättar Anna.

Det fanns en tydlig önskan från deltagarna att det även fortsättningsvis skulle finnas en bok som exempelvis turister kan köpa och läsa. Allt behöver inte bara finnas på webben, tyckte de.

– Boken förklarar exempelvis mycket om platser där det kanske inte finns någon information och därför inte säger så mycket för besökarna, men med boken sätts platserna i ett sammanhang, förklarar Anna-Karin.

Ekomuseum Bergslagen bildades 1986 för att lyfta fram järn- och industrihistorien och de platser som höll på att förfalla.

De flesta besöksmålen är autentiska och ligger på den plats de låg när de var i bruk.

Styrelsen består av politiskt valda, medan Ekorådet är rådgivande.

Varje år vecka 27 samlas arrangemang i Järnrutten sedan tre år tillbaka. Det har ibland varit mer än 100 arrangemang vid alltifrån gruvor, hyttplatser och bergsmansgårdar till butiker, fikaställen och herrgårdar.

– Vi gör en dag-för-dagkalender med gemensam marknadsföring som Ekorådet tycker är bra. Många tänker att det kommer kanske fler till dem om det finns fler besöksmål i närheten. Vi hoppas att Järnrutten ska växa och bli mer känd, säger Anna.

I år börjar Järnruttsveckan vid Flogbergets besöksgruva. Den hölls stängd förra säsongen på grund av ras så det blir som en nyöppning nu, enligt Anna.

Nya skyltar är också på gång i sommar till både gamla och nya besöksmål i Ekomuseum Bergslagen.

Deltog på mötet gjorde förutom Anna-Karin Andersson och Anna Falkengren:

Hans Philip, Blästerugnarna i Dunshammar, Ängelsberg, Västervåla hembygdsförening, David Lunde, Svedvi – Berg hembygdsförening, Hallstahammar, Lennart Lindgren, Trångfors smedja, Hallstahammar, Sylvia Ekberg, Stenhuset, Surahammar, Anders Gustavsson, Norbergs hembygdsförening och Myrbergs verkstad i Norberg, Karl-Erik Nohrstedt, Söderbärke, Bertil Andersson Gravendals byalag och Hammaren i Gravendal.