Drömmen om macken har åter väckts till liv

Helena Lund och Michael Kylander var trogna kunder till macken. De vill ha den tillbaka.

Textstorlek:

För tre år sedan lade man ner macken. Men kanske kan bybor börja hoppas igen på en återkomst.

– Det talas om landsbygdsutveckling. Jag tycker det mer känns som landsbygdsavveckling. Vi är utarmade här i Grycksbo. Jag hör ofta folk säga att det är dags att något nytt händer i byn, säger Joakim Nordlund, ordförande i Grycksbo byaråd.

Han vill inte lova något, men det finns planer. Kanske får byborna tillbaka bensinpumpen.

Kommunen arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan. Man utreder bland annat var den i så fall ska placeras.

– Det är klart att det skulle betyda mycket för byn. Idag får vi åka till Bjursås eller Falun för att tanka.

Vid byns matbutik råder full aktivitet trots den tidiga lördagsmorgonen. En man anländer på spark. Han säger sig nästan aldrig nyttja bilen och är därför inte särskilt beroende av bensin.

Byborna Helena Lund och Michael Kylander däremot. De var bymacken trogna. Båda arbetar i Borlänge. Detta till trots gynnade de nästan alltid den lokala macken.

– Jag skulle bli glad om vi får tillbaka den. Nu tankar vi lite varstans. Oftast i Mora, där brukar bensinen vara billigare, säger Helena.

Nordlund är osäker på varför man lade ner den förra macken. Men klart är att pumparna är uppgrävda och att bolaget som drev dem sanerat platsen. Ingenting finns kvar förutom en tom lokal.

Vidare är det inte så enkelt att anlägga en ny station, menar han. Det finns alltid byråkratiska hinder som kan sätta stop för en nyetablering. Regler om skyddsavstånd till närliggande fastigheter etcetera.

Med anledning av det här är det inte troligt att stationen skulle placeras på samma ställe som förut. Dessutom är marken privatägd och någon dialog med fastighetsägaren har inte förts.

– Vi har blivit av med många serviceställen såsom bibliotek och fritidsgård. Det behövs något som får byn att leva upp igen. Men på ett sätt har man vant sig. Vi har fått kämpa för vartenda serviceställe och det är jobbigt att hela tiden behöva streta emot, säger han.

Nordlund upplever att man ofta tar beslut utan att först prata med folk som berörs. Och ibland kan det vara svårt att få gehör. Bor man en bit utanför centralorten kan man lätt känna sig lite bortglömd, tycker han.

I tätorten Grycksbo bor cirka 2700 personer. Pappersbruket sysselsätter omkring 400 personer.

Bruket är en av kommunens största privata arbetsgivare. Dock åker många in till Falun och jobbar. Klickar man till ortens hemsida möts man av er slogan, tio minuter till allt. Behövs det en mack i Grycksbo?

– En bra fråga. Men ja, det behöver vi. Macken skulle lyfta byn, säger han.

Om byborna får tillbaka macken återstår att se. Planen är att presentera ett förslag till hösten.

– Vår förhoppning är att vi ska få till en automatstation för drivmedel. Men det kan dröja flera år innan allt är klart. Och troligtvis blir stationen obemannad. I dag bygger man sällan upp en hel bensinstation med butik och allt, avslutar Joakim Nordlund.

Emely Bakken