210 miljoner människor kan länsflygplatser locka

Frågan är om Regin Dalarnas önskelista ska få solen att gå upp över vägar och Dalabanan?

Textstorlek:

Region Dalarna hoppas på mer pengar till vägar och Dalabanan. Centerpartiet i Dalarna kräver satsningar på minst fyra miljarder för att sänka tågrestiden mellan Mora-Stockholm.

Utan fungerande vägar och järnvägar stannar Dalarna helt och hållet.

Många år av underhållsbrist visar sig i gropiga och svårkörda vägar och en Dalabana som är i skriande behov av vård.

Turism och näringsliv sätts på prov, vilket vi kunde läsa i Tidningen efter att aktörerna för Idre Himmelfjäll i en debattartikel visar hur viktig en rustning av vägen är.

Lägg därtill Mora som blev av med reguljärflyget till Stockholm.

Region Dalarna kräver nu att staten, i april ska regeringen presentera den nationella infrastrukturplanen, satsar 650 miljoner kronor på Dalabanan och vägen som går förbi Yttermalung.

Fördelat i pengar handlar det om 350 miljoner kronor på E16 förbi Yttermalung och 300 miljoner kronor på att förbättra Dalabanan. Det handlar om att få ner restiden till Stockholm 2 timmar och 29 minuter. Men det stannar inte där.

Landsbygden är i skriande behov av olika åtgärder och Dalarnas hela regionala länsplan ligger på 1,128 miljarder kronor. Här vill nu Region Dalarna att staten börjar ta ett större ansvar för att infrastrukturen ska fungera i hela länet. Exporten och besöksnäringen lyfts fram som grundbultar i ekonomin.

Region Dalarna tycker det är dåligt när Trafikverket inte har med vägen förbi Yttermalung samt att det saknas 300 miljoner kronor till Dalabanan fram till 2029.

För att nu råda bot på ointresse och pengabrist, har Region Dalarna snickrat ihop en önskelista för infrastrukturen cirka tio år framåt. Den innehåller:

Mer statliga pengar till Dalabanan – minst 300 miljoner mer än föreslagna tillskottet på 200-300 miljoner kronor. Att staten prioriterar och genomför sina planerade satsningar på en mötesfri europaväg förbi Yttermalung, prislapp 350 miljoner.

Vidare vill man rusta E16 Borlänge-Djurås, E45 Vattnäs-Trunna-fastställs. Prioriterade åtgärder i stråk. Bergslagsbanan, snabber genomförande av åtgärder i stråket väster om Vänern.

Falu-Borlänge, Dalarnas ”getingmidja”. E16, gränsöverskridande stråkperspektiv Finland, Sverige, Norge (gränslänken Tostby-Kongsvinger. Riksväg 70 stråket Sala-Simtuna. Riksväg 50 Bergslagsdiagonalen. Säkerställa hög funktionalitet i järnvägsnätet.

Ökade stansningar och medel till länsplanerna. Tillgänglighet på landsbygd. Stadsmiljöavtal. Godsstråket genom Bergslagen, Storvik-Frövi, kapacitetspaketet läggs fast.

Stöd och finansiering av Dala-airport i Borlänge och Mora-Siljan flygplats.

Fortsatt genomförande på Scandinavian Mountain airport i Sälen – en stansning på en ny flygplats som syftar till att skapa en funktionell region över nationsgräns i inre Skandinavien med en tydlig målsättning att etablera helårsturism och ökad internationell konkurrenskraft.

En planerad flygplats i Sälen tillsammans med flygplatserna i Borlänge och Mora för vidare transfer når cirka 210 miljoner människor inom två timmar.