Upprörs av felstavning

Nu ska den felaktiga skylten bytas ut, lovar Trafikverket. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

En bybo har reagerat på att det tagit så lång tid för Trafikverket att vidta åtgärder med en felstavning på vägskylt. Nu lovar myndigheten att felet snart ska vara löst.

Det finns olika typer av vägvisning och bestämda regler för hur vägvisningen ska ordnas. Det finns till exempel regler för textstorlekar, teckensnitt, språkbruk, förkortningar och färgsättning. Särskilda regler anger också hur ortsnamn ska anges.
Skyltar med vägvisning är till för dem som inte hittar. Man måste ha tid att läsa och förstå skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Det får inte finnas för många skyltar på samma ställe, och de ska vara konsekventa och lättbegripliga.
Lokaliseringsmärken, det vill säga skyltar, för vägvisning är viktiga förmedlare av ortnamn. De bidrar till att bevara gamla ortnamn och har på det viset en kulturhistorisk uppgift.
Enligt kulturmiljölagen ska kommunal och statlig verksamhet tillämpa god ortnamnssed. Det innebär bland annat att namnen ska stavas korrekt och att man bara ska använda namn som har godkänts för offentlig kartproduktion.
Platsnamn ska alltid hämtas från Lantmäteriets ortnamnsregister. De namn som förekommer där har upptecknats vid fältarbete och granskats av språk- och namnexperter.
Ibland kan det ändå bli fel när en ny skylt med vägvisning sätts upp och så var fallet efter väg 245 mellan Sunnansjö och Fredriksberg i Ludvika kommun. I en korsning har en skylt länge visat att det är 19 kilometer till byn Nittkvarn. När den för en tid sedan byttes ut blev det felaktigt att stå Nittikvarn. Det smög sig alltså in ett i för mycket i ortsnamnet.
Kenneth Hutter åker ofta förbi skylten och han har reagerat över att det tagit så lång tid utan att felet blivit åtgärdat. Enligt honom var det flera månader sedan den nya skylten kom upp och att det är andra som påtalat felet redan tidigare, men ändå har inga åtgärder vidtagits.
– Jag tycker det är skandal att det får vara hur som helst på landsbygden. Hela samhällsutvecklingen har gått mot att vi åthutade bybor måste följa lagar och regler men när det gäller myndigheterna då är det ingen ordning. Det är ett tecken på nonchalans, säger han.
Enligt Beisi Sundin, presskommunikatör på Trafikverket är nu en lösning på gång.
– Vi är medvetna om misstaget och en ny skylt har beställts. Entreprenören har den och ska sätta upp den så snart som möjligt.
Hon berättar att det kommer in många frågor till pressjouren vid Trafikverket men det är mycket sällan som det handlar om att det är fel namn eller felstavningar på skyltar med vägvisningar.
Att det blivit fel den här gången förklarar Beisi Sundin med att det måste bero på den mänskliga faktorn.
(Källa: Trafikverket)