Skräp delar kommuner

Christer Karlsson, servicepersonal vid Dala vatten och avfall. Foto: Emely Bakken
Textstorlek:

Falu kommun har infört återbruk vid återvinningscentralen för att minska på avfallet. Och nu tar fler kommuner efter. Men det här får vi inte göra, menar Älvdalen.

Ska man införa återbruk vid kommunala återvinningscentraler? Man lämnar en sak och hämtar en annan.
Frågan togs upp i Älvdalens kommunfullmäktige och i beslutet skriver kommunen att förslaget är mycket tänkvärt, men att en kommun inte får konkurrera med företag såsom secondhand- butiker.
Men i Falun har man redan infört det här. Under kampanjveckan Europa minskar avfallet anordnades en bytesloppis. Syftet var att väcka intresse för återbruk, menar Micael Grandin, Falu Energi och Vatten.
Han kan inte se att byteshandel i kommunal regi skulle handla om snedvriden konkurrens.
Han är positiv till utvecklingen.
– Besökarna hade för avsikt att slänga saker till material- och energiåtervinningen, men kunde nu istället byta grejer med varandra. Det är inget lagbrott att vi upplåter plats på återvinningscentralen för byteshandel och jag kan inte se att det är att konkurrera ut andra företag. Vårt uppdrag är också att minska avfallet, säger Grandin och menar att återbruk får en allt större plats på återvinningscentralerna.
Christer Karlsson är servicepersonal vid Dala vatten och avfall. Han vittnar om dagens konsumtionssamhälle och välkomnar därför återbruksarbete vid kommunala stationer i siljansbygden.
Han kan meddela att det nu är på gång.
Ännu är inget klart men det finns idéer på hur man ska utforma konceptet och till våren ska man titta närmare på alternativen.
Han plockar i en av containrarna för elektronik, tar upp en obruten förpackning och funderar.
– Kanske beror det här på att prylar är mer billiga och lättillgängliga idag. Såsom folk slänger gör en nästan mörkrädd.
Att kommunerna i framtiden skulle konkurrera med andra företag tror han inte. Det handlar inte om att kommunerna ska göra någon vinst på det här, utan det är mer tänkt att fungera som en service till lokalborna och att rädda miljön.
Att återvinningscentralerna utvecklas ligger i tiden. Från besökarna får han ofta frågan om de får ta med sig saker från centralen.
Men frågan är inte helt okomplicerad. Det som folk slänger ska ofta ligga kvar. Micael Grandin, Falu Energi och Vatten, klargör vad som gäller:
– Det är inte tillåtet att plocka föremål ur containrar. När en besökare har lagt till exempel en byrå i containern så ägs den av oss.
Vi frågade några besökare. Anders Rehn har fullt upp att slänga sina brädor men vill gärna ge sin syn på saken.
På frågan om han kan tänka sig lämna en grej för att hämta en annan säger han att det helt beror på vad det är för något.
Själv slänger han bara trasiga saker. Det som är helt säljer han på nätet eller ger bort.
Bredvid honom ska Nadja Holm precis sätta sig i bilen. Hon kan mycket väl tänka sig att medverka till ett återbruk. Det är bra att någon annan får användning av det man själv inte längre har användning för, menar hon. Dock tror hon att det finns en viss risk att kommunen i så fall skulle konkurrera med ortens företagare.
Emely Bakken