Samverkan gör oss till människor

Textstorlek:
Väl en vecka in på det nya året är ljuset tillbaka. Morgnarna bjuder ljuvliga gryningar. Himlen målas rosa, gul och lila för att sedan brista ut i jublande solsken. Lika melodiskt går dagsljuset över i aftonrodnad. Ja, nu är 2018 här! Som på alla nya år väcks både eftertanke och framtidsdrömmar inom oss.
För mig börjar de nya åren numera med Kooperativt Forum – två dagar med fördjupande dialog om styrkan i människors samverkan. Mötesplats är Sånga Säby, sedan snart nittio år en idésmedja för landsbygdens folk, belägen bland ekhagar, granskog och flikiga fält på den Mälarö som kallas både Färingsö och Svartsjölandet. Det är tredje året i rad som Lantbrukarnas Riksförbund samlar företrädare för stora skogs- och lantbrukskooperationer, sina egna regioner och inbjudna föreläsare till idéutbyte och inspiration. Kooperation betyder ju helt enkelt samverkan. Och just nu finns en ny kraft i viljan att tillsammans skapa lösningar.
Många människor, inte minst unga, väljer att hyra eller låna saker och att göra tjänster för varandra, istället för att var och en ensam ska äga eller arrarangera allt. De delar på resurserna och öppnar i förlängningen för att fler får del i en dräglig standard. Taxirörelsen Uber och förmedlingen av övernattningsrum Airbnb är två internationella modeller. Nyckel är förstås Internet, som utan mellanhänder ger lättillgänglig information och bokningsmöjlighet. Lokala exempel är tonåringars extraknäck som ger grannar god hjälp, en ”toolpool” där verktyg kan lånas i närområdet eller nätverk där hundägare hittar hundvakt. Delningsekonomi kallas den här rörelsen, uppmärksammad av en statlig utredning i betänkandet SOU 2017:26.
Det finns tydliga gemensamma nämnare mellan klassisk kooperation – vare sig den gäller skog eller föräldradriva förskolor – och delningsekonomi. Bärande är samverkan: Att vi tillsammans förmår så mycket mer än varje individ för sig. Att klok delning av resurser främjar hållbarhet. Att gemensam användning är kostnadseffektiv. ”Egennytta tillsammans” kallade en skogsägare, finurligt och träffsäkert, betydelsen av sin skogsägarförening.
Som bonus ger all samverkan fler och djupare relationer mellan oss som medmänniskor. Lokalt där vi bor. Globalt mellan kulturer och världsdelar.
Mer av samverkan och mer av direktkontakt människor emellan måste rimligen påverka hela samhället i positiv riktning: Ge oss trygghet i de tre viktiga perspektiven ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Ja, så tänker jag, när jag skriver det här, i natten på Sånga Säby. På dagen har opinionsundersökningar redovisats med bekräftelse på att de många människorna i Sverige har en positiv attityd till kooperation och att många unga är nyfikna på att veta mer.
2018 är valår i Sverige. Redan nu är spekulationerna heta om hur debatterna kommer att polarisera – partier och därmed människor. Men är det verkligen det som folkflertalet frågar efter? Tänk om vi vill tvärt om: Se mer av samverkan.
+ Bärande är samverkan
– Debatterna kommer att polarisera
Karin Perers