Ljuster är riktigt gammalt

Ljuster från Bingsjö. Foto: Inge Nilsson
Textstorlek:

​Ljuster är ett fiskredskap som förr användes vid fiske av de i Dalarna flesta förekommande fiskslag som lax, laxöring, gädda, aborre, ål och harr. Det användes både i sjöar och vattendrag och på andra håll i landet även vid kusten.

Det finns två sorters ljuster. I det ena fallet spetsades fisken på taggarna medan den i ett sågljuster klämdes fast mellan taggarna.

Ljustret på bilden är av det första slaget och kommer från Aborrgården i Bingsjö.

Det har då troligen använts på Bingsjön. Detta ljuster saknar det långa träskaftet.

Själva huggjärnet består av sex hullingförsedda taggar. Den mittersta taggen saknar hullingar vilket är vanligt.

Ett ljuster kan ha både fler och färre taggar, dock minst tre. Skaftlängden kan variera beroende på hur man använder ljustret.

På sjöar och större vattendrag användes en båt, till exempel en eka, men vid mindre vattendrag som bäckar kunde man gå på stranden med ett ljuster med kortare skaft.

Man ljustrade även på vintern från ett hål i isen. Ljustringen kunde ske i dagsljus men då gällde det oftast lekgäddor i grunt vatten på våren. Mörka senhöstnätter var den vanligaste tiden för ljustring.

Man var då två man, en som skötte båten och en som ljustrade. Både för att locka fram fisken och för att kunna se den när man skulle hugga den med ljustret användes ljus i form av tjärbloss. Senare användes stormlyktor typ primus eller fotogenlampor.

Blosset arrangerades i form av en blosskorg av järn. Denna anbringades oftast med ett skaft av trä i fören på båten. Men den kunde även fästas i aktern eller hållas av roddaren.

I blosskorgen eldade man med kådrik kort sågad, men grovt kluven tjärved.

I Dalarna fanns två andra varianter av ljuster. Det var undertagskrok och ryckljuster. På dessa såg taggarna ungefär lika ut som på ett vanligt ljuster men själva stommen var böjd i 90 grader mot stången.De användes på helt motsatt sätt.

Istället för att hugga nedåt drog man ljustret mot sig. Fisken spetsades då underifrån.

Dessa användes både som särskilt fångstredskap för gädda, lax och öring samt för att hala in större fiskar som tagits med krok.

Fiske med ljuster förbjöds i lag 1954 men vissa mindre områden i Blekinge får dispens för att behålla en gammal lokal tradition.

Havsguden Poseidon avbildas alltid med en treudd vilket är ett ljuster. Han var havets, källornas, flodernas och jordbävningarnas gud i grekisk mytologi. Han sägs ha skapat hästen.

Inge Nilsson