Skoteråkares brister om laviner oroar utbildare

Många skoteråkare verkar inte förstå faran i att köra i lavinområden. Det visar av en ny enkätundersökning från Nationella snöskoterrådet. Foto: Getty Images
Textstorlek:

I vintras inträffade cirka tio allvarliga lavintillbud med snöskoteråkare varav en omkom. Mer än hälften av alla friåkande snöskoteråkare kör ofta eller ibland i lavinterräng.

Av dem bedömer enbart fyra av tio att de har goda lavinkunskaper. Det framgår av en ny enkätundersökning från Nationella Snöskoterrådet.
– I Norge omkom 70 personer i laviner mellan 2003 och 2015. Av dem var 20 procent snöskoteråkare. Det finns flera tecken på att vi är på väg mot en liknande utveckling i Sverige. Kunskapsnivån om laviner är oroväckande låg bland snöskoterförare samtidigt som risktagandet är alldeles för högt, säger Per-Olov Wikberg, samordnare i Nationella Snöskoterrådet.
Under maj månad genomförde Nationella Snöskoterrådet en enkätundersökning riktad mot snöskoterförare i Sverige. Sammanlagt svarade 1 657 stycken. Av dem tillhör omkring hälften friåkare, personer som främst kör utanför snöskoterlederna.
Friåkningstrenden växer och leder till allt mer körning i lavinterräng. Av de åkare som svarar att de kör i lavinterräng anger fler än en av fem att de har dragits med av en lavin någon gång.
Två av tre kör utan lavinutrustning och endast fyra av tio bedömer sina lavinkunskaper som goda.
– Resultaten från undersökningen är oroande. Det finns stor grupp friåkare som spelar rysk roulett när de kör i lavinterräng utan rätt kunskaper eller utrustning, säger Per-Olov Wikberg.
Som ett led i arbetet med att förbättra förutsättningarna för att fler snöskoteråkare ska kunna erhålla bättre lavinkunskaper, genomfördes en en särskild lavininstruktörsutbildning genom Svelav, Sveriges Lavinutbildningar.
Utbildningen var i Saxnäs i södra Västerbottensfjällen och är Sveriges första anpassade lavininstruktörsutbildning, specifikt riktad till snöskoteråkare.
Utbildningen leddes av Sveriges främsta lavinexperter och riktar sig till snöskoteråkare som redan idag är snöskoterinstruktörer. Efter kursen ska de kunna utbilda fler snöskoterförare i lavinkunskap.
– Många förstår inte hur kraftfulla moderna snöskotrar är. Även nybörjare kan enkelt ta sig högt upp i brant terräng, vilket kan innebära att man utsätter sig för livsfara. Lavinkunskap behöver spridas brett bland snöskoterförare, säger Thomas Wärdell, snöskoterinstruktör och fjällsäkerhetsambassadör för Fjällsäkerhetsrådet.
På Sveriges snöskoterägares riksorganisations hemsida, Snofed, visar statistik från 2005 till 2010 att antalet dödade och skadade per tusen fordon med snöskotrar inblandade minskade
Mer information och om Svelav och lavinutbildningar, utbildningskalender och godkända instruktörer finns på www.svelav.se.
På hemsidan kan man även delta i en interaktiv webbaserad grundutbildning i lavinkunskap för både snöskoteråkare och skidåkare. Undersökningen är enkätstudie som genomfördes i april och maj 2017.