Hyra cykel som i Ungern – i Mora?

Vid Mora Folkhögskola vill Annica Olsson se en cykeluthyrningsstation. Foto: Emely Bakken
Textstorlek:

Många undrar hur de ska ta sig till jobb och skola. Det här är även en central fråga när man som nyinflyttad ska planera sin vardag. För att göra kommunen attraktivare bygger Mora nu ut sina cykelvägar.

Tanken är att skapa ett säkert och sammanhängande cykelnät som upplevs tryggt och trafiksäkert.
Cykelplanen som nu tas fram beräknas vara klar runt årsskiftet 2018/2019. Den rör inte bara cykelvägar utan även cykeltillbehör såsom cykelställ, drift och underhåll.
Kristina Hållmats är samhällsplanerare:
– Det handlar inte bara om Mora som centralort, utan man inventerar samtliga kommunens cykelbanor.
Hon berättar att det här med cykel är på stark frammarsch och att det idag finns statliga medel som ger kommuner upp till 50 procent i bidrag vid anläggning av gång- och cykelvägar.
Vidare är snö inget som ska hindra framkomligheten. Kommunen plogar vägarna vid mer än 2 cm torr snö. Men för att utnyttja vägarna krävs en cykel. Annica Olsson bor i utkanten av Mora.
I ett medborgarförslag föreslår hon kommunen att inrätta uthyrningsstationer.
– Det vore bra för folkhälsan och miljön om möjligheten finns att hyra den här typen av transportmedel. Placera uthyrningsstationerna vid sjukhus, centrum, Noret och folkhögskolan, uppmanar hon.
Man hyr cykeln och kan sedan lämna tillbaka den på valfri station. Annica förklarar hur konceptet praktiskt kan se ut:
– Obemannade stationer där kunden registrerar sig via en displaytavla för att få en upplåsningskod. Det är så det fungerar i Budapest. Dalarna borde ta efter Budapest och låta Mora bli föregångaren.
Annica säger sig ha koll och berättar att Dalarna är ett av de län som har flest överviktiga invånare. Därför behöver man satsa på folkhälsan.
Att cykeln är populär är inget som förvånar samhällsplanerare Kristina Hållmats.
– I dag cyklar folk både i skogen, i städerna och på landsbygden, både motion, arbetspendling och rekreationscykling. Man kan kombinera motion samtidigt som man tar sig till jobbet. Ställer man bilen hemma är det även bra för plånboken, hälsan och framförallt för miljön, säger hon.
Tänker man på cyklingens positiva effekter ur miljösynpunkt kommer många bilar utifrån byarna.
Gör ni något för att prioritera cykelvägarna till och från byarna?
– Vi måste titta på hur långt stråken ska gå utanför centralorten. Man brukar säga att människor är villiga att cykla maximalt fem kilometer från hemmet i byn in till centrum. Men nu kommer elcykeln som kan förändra den saken. Det är viktigt att inte glömma bort byarna, säger Kristina Hållmats.
Hon berättar att det inte är särskilt många invånare som efterfrågar fler cykelvägar utan frågan drivs till största del av kommunen.
– Vi vill att kommuninvånarna ska cykla mer. Under bygget av Genomfart Mora kommer cykeln bli ett än mer fördelaktigt alternativ till och från centrala Mora, framkomligheten för bilar blir sämre under byggperioden.
– I det pågående genomfartsprojektet finns gång- och cykelvägar planerade. Det blir två separata sådana längs genomfarten. Därtill byggs två cykelvägar, en till Färnäs och en mellan Kråkberg och Bonäs, så arbetet gäller inte bara centrumdelen, säger Hållmats. Hon vill inte kommentera möjligheten att införa cykeluthyrningsstationer, utan nu ska ärendet utredas för att sedan tas upp i kommunfullmäktige för beslut.

Emely Bakken