Buchts språkhjälp olagligt?

När landsbygdsminister Sven-Erik Bucht satt på skolbänken och lärdes sig engelska, kan han ha gjort sig skyldig till brott. Foto: Getty Images
Textstorlek:

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) kan ha brutit mot lagen när språkhjälp köptes in. Det säger Andreas Sundstrand, docent i offentlig rätt, till SVT.

Det är tidningen ATL som för ett år sedan berättade att landsbygdsministern köpt språkhjälp i engelska för nästan en kvarts miljoner kronor i år.
Syftet är Buchts många utländska uppdrag, bland annat till Indien som gick på närmare etthundratusen kronor, och att han i dessa sammanhang behövde bättra på sin engelska.
Fakturorna för språkhjälp till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har orsakat omfattande irritation inom regeringskansliet.
Tjänstemän har ifrågasatt om kostnaderna från en konsult verkligen motsvarar arbetsinsatsen, och en kvarts miljon hålls nu inne i väntan på förklaringar, skriver SVT. Tjänsten kallas Verksamhetsanpassad engelska och är ett stöd för Buchts olika framträdanden.
Konsultbolaget ska dessutom ha lagt sig ministerns tal, rapporterar SVTs hemsida.
Bucht säger att man ska använda skattebetalarnas pengar på ett riktigt sätt och att avtalet med konsulten sagts upp.
Vi har sökt dalariksdagsmannen Peter Helander för en kommentar.
Ordförande LRF Dalarna, Martin Moraeus säger att det inte är hans uppgift att kommentera ärendet. Han ger Bucht både ros och ris för dalaåret 2017.
– Riksdagen har beslutat om en livsmedelsstrategi för Sverige. Vi ser den som en milstolpe och ett paradigmskifte, från en politik som egentligen inte har haft några ambitioner när det gäller livsmedelsproduktionen till att vi har fått tydliga mål kopplade till ökad produktion. Vi förväntar oss nu att dessa ambitioner även återspeglas i regleringsbrev och andra instruktioner till berörda myndigheter.
– En för vårt område positiv nyhet var förstärkningen av den nationella ersättningen (tidigare kallat ”norrlandsstödet”) med 100 miljoner kronor. En plattform för att kunna bibehålla och utveckla livsmedelsproduktionen i norra Sverige.
– Vi ser en oroväckande utveckling på äganderätten. Förutsättningarna att bedriva skogsbruk och även bedriva vattenverksamhet inskränks vilket hindrar innovation och investeringar. Vi har stora förväntningar på att landsbygdsministern gör vad han kan för att motverka denna utveckling.