Brev till sjukhus kom bort

Brev som kommer bort kan ge allvarliga konsekvenser för enskilda, menar Göran Melesjö. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

Två gånger har Göran Melesjö i Älvdalen råkat ut för att viktiga brev till sjukvården har kommit bort. Han tycker det är problematiskt om vi inte längre kan lita på postverksamheten.

– Jag har haft problem med hälsan så det har exempelvis handlat om undersökningsresultat som skulle ha skickats mellan olika sjukhus, berättar han.
Göran Melesjö ringde till sjukhuset när det gått en tid, och fick han veta att det inte kommit några brev.
En annan gång la han ned mer än en timmes arbete på att fylla i en hälsodeklaration inför en operation.
Han skickade brevet men inte heller det kom fram.
Han tycker det är orimligt att han som patient ska behöva hålla på och ringa för att kontrollera att brev har kommit fram.
Lika illa är det att sjukhuspersonalen ska behöva lägga ned onödig tid på det, tycker Melesjö.
– Det här sinkar vården och det är tragiskt för patienterna att det drar ut på tiden i onödan. Det är nog med vårdköerna som är.
Göran Melesjö menar att förseningarna kan skapa oro och de värsta konsekvenserna kan vara att patienterna dör.
– Jag tycker det är skrämmande att inte ens kunna lita på att sjukvårdsförsändelser kommer fram som de ska. Det är så viktigt att sjukhusen har alla uppgifter, säger han.
Emma Maraschin på tillsynsmyndigheten Post och telestyrelsen, PTS, förklarar att kvalitetsförsämringarna sedan 2015 när det gäller postaktörerna, där Postnord och Bring Citymail är de stora aktörerna, bland annat beror på de stora omställningarna som sker.
– Framförallt Postnord som är den största aktören försöker anpassa sig bland annat genom minskning av personal, mer maskinsortering och färre och större postterminaler, till nedgången av antalet brev som skickas, även om det i Sverige skett i långsammare takt än i andra länder i Europa, som exempelvis Danmark, där staten bestämt att kommunikationen från myndigheter ska ske digitalt.
Samtidigt har antalet paket som skickas ökat på grund av e-handeln.
Enligt postlagen ska postverksamheten bedrivas på ett tillförlitligt sätt.
Regeringen bestämmer om så kallade befordringstider och fram till årsskiftet är kraven att minst 85 procent av posten som lämnas in för övernattbefordran ska vara utdelad dagen därpå och 97 procent inom tre dagar, enligt Maraschin.
Efter årsskiftet kommer kravet vara att 95 procent av brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska delas ut inom två arbetsdagar.
– Historiskt har Posten haft hög kvalitet. Vi är vana vid att cirka 97 procent av breven kommer fram i tid och därför blir det tydligt nu när kvaliteten sjunker, även om Postnords egna mätningar visar att 93 procent av breven kommer fram över natt.
Landstingen har ingen extra säker postgång utan skickar brev som alla andra. Däremot säger Emma Maraschin att det är viktigt att försändelser med särskilt stora värden ska kunna spåras och då ska de skickas som Rek, eller med möjlighet att försäkra, men det måste man betala extra för.
Ändå är det viktigt att postgången har hög kvalitet och tillförlitlighet, menar hon och PTS har som tillsynsmyndighet regelbundet möten med de stora postoperatörerna för att diskutera hur de arbetar med kvalitetsfrågorna. De gör också regelbundet tillsynsbesök hos operatörerna för att se hur det fungerar lokalt.
Postnord satsar nu extra pengar på att få bukt med kvalitetsproblemen och det ligger nu stabilt på att 92-93 procent av breven kommer fram i tid, sedan några månader tillbaka.