Trygghet engagerar

Synpunkterna som hittills kommit in på Trygghetskartan har handlat mycket om belysning. Foto: iStockphoto
Textstorlek:

Intresset för ökad trygghet är stort i Avesta och överraskande många har redan engagerat sig och gett sina synpunkter genom den digitala Trygghetskartan. Kommunen bjuder även in till en föreläsningskväll 29 november i sitt arbete med att öka tryggheten.

Under hela november månad har invånarna i Avesta kommun möjlighet att peka ut vilka platser och miljöer de känner sig otrygga vid och varför de gör det.
Det kan de göra på en digital Trygghetskarta som Lokala Brottsförebyggande rådet, Brå, har tagit initiativ till. Här kan den som vill även komma med förslag på åtgärder för att göra platserna tryggare.
Trygghetskartan finns lättillgänglig högst upp på förstasidan på Avesta kommuns webbplats.
Resultatet ska sedan användas för att besluta vilka snabba åtgärder som behöver göras, men även för att kunna planera ett långsiktigt brottsförebyggande arbete.
Erica Dahlin, utredare och samordnare i Lokala Brå, har varit in och kikat på synpunkterna som redan kommit in, och hon är glatt överraskad över att det varit så stort intresse och att så många engagerade sig så snabbt.
– Ja, absolut, det har varit en strid ström. Redan första dygnet fick vi in 70 olika punkter i kommunen där människor kan känna sig otrygga och sen har det bara fortsatt, säger hon.
Det hon redan sett är att det handlar mycket om belysning, på exempelvis cykelbanor eller andra platser. De flesta punkterna har legat i de centrala delarna av Avesta.
En av anledningarna till initiativet med Trygghetskartan är att enligt SCB:s medborgarundersökning från 2016 upplevde sig invånarna i Avesta kommun otryggare jämfört med tidigare.
Lokala Brå har också arrangerat en helafton, öppen för allmänheten, i Avestaparken 29 november. Då bjuds på kostnadsfria föreläsningar med temat trygghet och brottsförebyggande arbete.
Fyra framstående föreläsare kommer att tala om källkritik, radikalisering/våldsbejakande extremism, våld i nära relationer och trygghet respektive otrygghet rent generellt samt hur man kan arbeta förebyggande.
Jack Werner ”viralgranskaren” föreläser under temat källkritik, Andreas Ring, tidigare polis, talar om hur vi kan förbygga och upptäcka radikalisering och våldsbejakande extremism och Peter Svensson, en av grundarna till Huskurage, berättar hur vi som grannar kan förebygga våld och till och med rädda liv.
Magnus Lindgren, från Stiftelsen Tryggare Sverige, hävdar i sin föreläsning att det går att minska brottsligheten och att det inte är så svårt som många tror.
Representanter från polisen samt politiker och tjänstemän från kommunen kommer att vara närvarande.
– Då kommer vi att presentera en delanalys av Trygghetskartan och berätta om kortsiktiga lösningar som kan vara möjliga. Vi behöver sen utvärdera hela resultatet innan vi kan ta fram planer för mer långsiktiga åtgärder.
Det har visat sig att det är ett bra sätt att kommunicera, med det digitala, menar Dahlin. Men det finns även andra möjligheter att komma med synpunkter.
– Vi kommer att vara ute i centrum tidigare på dagen den 29:e och då har också folk möjlighet att komma med synpunkter om otrygghet. Vi tar gärna emot synpunkter om det på kvällen också, säger Erica Dahlin.
Den som har förslag men inte har någon dator eller möjlighet att komma kan också ringa direkt till henne på kommunen.
– De samtal jag fått hittills har handlat om tekniska problem för de som tänkt ge sina synpunkter på Trygghetskartan men de har vi löst, säger Dahlin.
Avesta kommun ingår årligen samverkansavtal med polismyndigheten för att minska brottslighet och otrygghet.
– Medborgarlöften ingår nu i polisens organisation och vi var först med att införa medborgarlöften i Dalarna men sen har samtliga dalakommuner infört löften, säger Erica Dahlin och fortsätter:
– Det handlar om specifik problematik som kräver särskilda åtgärder, exempelvis ökad polisiär närvaro eller trygghetsvandringar i vissa problemområden eller där människor känt sig otrygga.
Resultatet från Trygghetskartan kan exemplelvis användas till att planera vilka medborgarlöften det ska beslutas om framöver.
Hon förklarar också att det är kommunens huvuduppdrag att arbeta förebyggande som exempelvis med missbruksvård eller att förhindra utanförskap med mera.
Och att det ingår i kommunens uppdrag att arbeta för en trygg samhällsplanering och exempelvis belysningsåtgärder.
Nu hoppas Erica Dahlin att det blir stor uppslutning på föreläsningskvällen och är medveten om att det kan finnas grupper i samhället som skulle vilja störa evenemanget.
– Det ska aldrig få stoppa oss att ge viktig samhällsinformation, säger hon.