Naturlig pinne för snö

Karl-Gustav Björk har en bunt snökäppar av pil på axeln. Han var tidigt ute med det och Hälla gård är ensamma i Dalarna om käpparna. Foto: Mats Lindström
Textstorlek:

Vad är det Karl-Gustav Björk har på axeln? Jo, snökäppar av pil.
– Det skapar sommarjobb till ungdomar, säger dottern Karin Björk.

Så här års kommer de upp, snökäpparna för dem som plogar våra vägar.
På Trafikverkets hemsida står att kravet på att snökäpparna skulle ha reflex togs bort 2004.
Men detta gillades inte av trafikanterna som saknade reflexerna.
I september 2008, tio år nästa år, beslutades att käpparna skulle återinföras. Det betyder att reflexmärkta käppar återinförs efter hand på det högtrafikerade vägnätet.
På lågtrafikerade vägar blir snökäpparna av pil utan reflex kvar.
Trafikverket menar att de är både bättre för miljön och billigare.
En som var tidigt ute med snökäppar av pil var Karl-Gustav Björk på Hälla herrgård i Hedemora. Gården har mycket gamla anor med bland annat djurhållning, spannmål och potatis.
I dag hyrs stallet ut för hästverksamhet och man bedriver naturskog.
På 1980-talet blev Karl-Gustav intresserad av naturskog och vad den kunde användas till.
När spannmålsåkern svämmade över och vägarna vintertid är fulla av snökäppar av plast, fick Karl-Gustav idén att kanske byta ut några av dem mot käppar av pil.
Det var så naturskogen föddes. Pil växer snabbt, tar upp koldioxid och rensar marken från andra gifter.
I dag har syskonen Daniel och Karin Björk tagit över och levererar mellan 200 000 till 300 000 snökäppar av pil till kunder främst i norra Sverige.
Familjeföretaget ägnar sig också åt snöröjning och gräsklippning med mera.
Karin jobbar som ridlärare och hjälper till hemma så mycket det går.
– Det som är kul är att naturskogen ger jobb åt många ungdomar på sommaren, säger Karin.
Karl-Gustav och Eva går till naturskogen. Han tar en bunt käppar på axeln och undrar om det blir bra så. Perfekt. Bra bild.