De väntar fortfarande

Väntan på kommunalt vatten drar ut på tiden och skapar ett glapp mellan kommunen och byn.
Textstorlek:

Många fastighetsägare oroas över anslutningsavgifter medan man i Dalsjö välkomnar det kommunala avloppsnätet. Men efter 14 år har byborna nu tröttnat på att vänta.

I Dalsjö utanför Borlänge vill byborna veta om kommunen planerar kommunalt avlopp till området, och i så fall när. Byföreningen har sedan länge försökt få svar från kommunen, utan framgång.
– Våra avlopp är närmare 60 år gamla. Det är klar det blir miljöproblem. Här finns många infiltrationer som inte fungerar tillfredställande, säger bybon Stanley Åkerlind.
Åkerlind och hans grannar menar att det är oanständigt att kommunen inte tar sitt miljöansvar. Han berättar att de för några år sedan inspekterade området. Därefter anslöt de halva byn till det kommunala avloppet. Men andra halvan blev utan.
Åkerlind berättar att det redan dragits en pumpstation i byn. Så det är bara att koppla på, menar han.
– Det hade varit trevligt om kommunen förklarar för oss vad det är som drar ut på tiden. Hade vi för 14 år sedan vetat att de skulle dröja så här länge hade vi givetvis åtgärdat våra avlopp på egen hand, säger han.
Enligt Anna-Lisa Almgren, miljöinspektör Borlänge kommun, har en enskild avloppsanläggning en livslängd på cirka femton år.
De kräver regelbunden skötsel. Många fastighetsägare oroas över anslutningsavgiften. Även i Dalsjö finns de som är oroliga.
Åkerlind menar att frågan därför är känslig och att alla inte känner sig bekväma med att frågan förs upp i ljuset.
Dock tycker han att det handlar om en byangelägenhet. Det är allvarligt att grannen påverkas av lukten från ens avlopp. Vad finns det för planer för området?
– Utbyggnaden är planerad till 2019, under förutsättning att inget särskilt inträffar. Vi kan inte garantera något, säger Alf Bergersveen, Borlänge Energi.
Stanley Åkerlind har svårt att tro på kommunens besked.
– Det här har de sagt under 14-års tid nu. Jag tror inte ett dugg på deras löften. Det är bara ett sätt att få oss lugna. Kommunens löften saknar trovärdighet för oss.
I skrivelsen som Dalsjö byförening skickat till kommunen står det att avloppsfrågan är akut och att miljöaspekterna är skrämmande. Hur agerar miljökontoret i frågan?
– Skulle det vara så att det finns avlopp som inte är funktionella och att det finns en risk att någon skadas, blir sjuk eller att dricksvatten förorenas så måste vi gå in om inte privatpersonerna själva agerar. Men annars ställer inte vi några krav på åtgärder när vi vet att kommunen ändå snart ska in med kommunalt avlopp, säger Anna-Lisa Almgren och fortsätter:
– Men skulle det visa sig att utbyggnaden tar längre tid, säg fem år, måste vi fundera på hur vi ska göra, säger Almgren.
Alf Bergersveen berättar att det finns flera anledningar till att fastighetsägare vill ha kommunalt avlopp.
En enskild anläggning måste göras om med jämna mellanrum för att behålla sin funktion, det slipper man om man är ansluten till det kommunala. I dagsläget är priset 66 690 kronor.
Kostnaden för en enskild anläggning beror på hur mycket av arbetet man gör själv. Det kan gå på från några tiotals tusen till hundra tusen kronor, berättar han. Byborna i Dalsjö hoppas nu att kommunen tar sitt ansvar och börjar gräva.
Vidare beror det på vad för typ av anläggning man väljer och valet måste man göra utifrån markförhållandena i området. Det finns flera typer, däribland markbädd, minireningsverk eller infiltration.
Anna-Lisa Almgren berättar att Borlänge är en ganska liten kommun och att många hushåll redan är anslutna till det kommunala avloppssystemet, om man jämför med hur det ser ut i övriga kommuner i länet.
Delar av Borlänge har kartlagts och vissa områden har markerats som prioriterade.
Lennheden är en högprioriterad del eftersom det handlar om en av Sveriges största grundvattentäkter. Vattentäkten förser större delen av Borlänge kommun och Falu tätort med dricksvatten.
För att skydda vattentäckten från föroreningar behövs kommunalt avlopp. Att det här området prioriterats kan vara en anledning till att dalsjöborna fått vänta, menar Almgren. Ibland krävs lantmäteriförrättningar.
Emely Bakken