Flera fynd vid offerplats

Här är några föremål som hittas vid hargen. Till vänster en halv hästsko och till höger mer osäkert. Kan vara ett lås av något slag? Foto: Hans Lundin
Textstorlek:

​Vi har tidigare skrivit om hur Hembygdsföreningens Vikingagrupp på Sollerön, med Länsstyrelsens tillåtelse, röjt kring den förmodade offerplatsen, hargen, i anslutning till vikingagravfältet på Sollerön. Nu har en arkeologisk undersökning med metalldetektor gjorts på platsen.

Årets vikingadag på Hembygdsgården slog besöksrekord och blev en succé.

Arkeologparet Mathias Bäck och Marta Lindeberg från Historiska museet höll en föreläsning om  järnåldersgravfynd i Dalarna och om olika typer av kultplatser.

Ofta har det i anslutning till dessa funnits bebyggelse. De har varit avskilda från övrig terräng på olika sätt. Pallisader av stockar har ofta omgärdat dem, men stockarna kan numera bara upptäckas genom utgrävningar. Bara för några år sedan hittade man vid högarna i Gamla Uppsala rester av stockar som omgärdat platsen med en stor cirkel.

Andra offerplatser kunde utgöras av våtmarker där man sänkte olika offergåvor. Ett exempel är Västannortjärn i Leksand där man hittat rikligt med järnåldersfynd, men också fynd från medeltiden.

Detta vittnar om att även sedan kristendomen gjort sitt intåg i landet så offrade människor ändå på de gamla hävdvunna offerplatserna. I Torsång utanför Borlänge har en boplats funnits där rika fynd gjorts. En del är gravgåvor men många är sannolikt även offergåvor.

Vad har arkeologerna då gjort och vad vill de fortsätta med? Hypotesen, att det funnits en harg (kultplats) på Sollerön är det som satt igång efterforskningarna.

Röjning av hargen har skett, som vi skrivit om tidigare. Drönarfotografering från luften utfördes i våras. Dokumentation av området har upprättats. Metalldetektering har nu utförts.

Man har också mätt in området med GPS. Man vill få till stånd en utgrävning av platsen, men medel till detta saknas i dagsläget.

Arkeologerna berättade att de fann många senare fynd som spikar och hästskor, vilket är vanligt i områden som brukats av lantbrukare.

Några fynd som ska undersökas noggrannare kan härröra från järnåldern. Än så länge vill man vara lågmäld om dessa fynd. Hobbyutgrävare vill man undvika och därför finns inga yttre tecken på fyndplatser markerade utan detta har gjorts digitalt på dator.

Vanliga fynd vid offerplatser är ringar av olika slag samt amuletter. Benrester från offerdjur är också möjliga fynd, men det är omständligt och svårt att fastslå att de ben man hittat tillhört just offerdjur från järnåldern.

Arkeologerna hoppas nu på att kunna undersöka platsen med markradar som når betydligt längre ner i backen än en metalldetektor som ger utslag på bara ett par decimeters djup. Därefter vill de gärna göra en mindre utgrävning av kapelltomten innan de ger sig på området kring hargen.

Kapelltomten grävdes ut 1937 av bland andra Gerda Boethius som förestod Zornmuseét men inte var arkeolog. Arkeologerna söker fler järnåldersfynd.

Hans Lundin