Robust och säkert i Oxberg

Stefan Tångring applåderade när barnen klippte banden vid invigningen av bron. Foto: Hans Lundin
Textstorlek:

​I Ludvika skedde nyligen en tragisk olycka när en bro som höll på att byggas rasade och många arbetare skadades. Men vi kan lita på broarna i Sverige, enligt Stefan Tångring, projektledare vid brobygget i Oxberg.

Enligt Stefan Tångring på Trafikverket behöver ingen vara orolig att broarna i Sverige inte är säkra.

– Vi kan lita på våra broar, de beräknas med stora säkerhetsmarginaler, säger han.

Stefan Tångring var projektledare vid bygget av den provisoriska bron som invigdes före midsommar i Oxberg. Den har fungerat bra sedan dess och trafiken flyter på som vanligt där, enligt honom.

Minst var sjätte år görs en inspektion av Trafikverkets broar och i november 2016 konstaterades att bärigheten för den kombinerade väg- och järnvägsbron i Oxberg inte uppfyllde de säkerhetskrav som finns.

– Den gamla bron är från 1899 och hade blivit rostig, så de stora säkerhetsmarginalerna hade blivit förbrukade. Så av säkerhetsskäl stängde vi av bron.

Den befintliga stålöverbyggnaden revs och ersattes med en ny. Ett nytt trädäck byggdes också. Den nya bron, en så kallad beredskapsbro, är en robust och säker bro.

Ett par hundra personer hade samlats till återöppnandet av bron och Älvdalens spelmanslag inledde invigningen.

Kommunalråden från Älvdalen och Mora var överens om att brons återöppnande möjliggör att tågen kan börja gå igen vilket kommer företag i de båda kommunerna till godo.

Kommunerna binds ytterligare samman av att bron nu öppnats igen och de hoppades också på att det inom en snar framtid ska byggas en ny bro för den ökande trafiken med bättre utrymme för cykel- och gångtrafikanter.

Trafikverkets enhetschef Ibrahim Coric invigningstalade och det blågula bandet klipptes av Trafikverkets speciella barnpatrull; Hugo, Alicia och Ella.

Så släpptes allmänheten på. Först en flaggprydd traktor med guldfärgade fälgar och motorblock. Därefter Älvdalens spelmanslag och en uppsluppen och glad allmänhet som tågade över bron till gemensamt kaffe.

Extra glad över bron var Ivan Eriksson från Oxberg. Han är trafikansvarig i Älvdalens PRO och har krigat länge för att få en bro där den ligger nu och inte en bit bort från byn.

Olyckan i Ludvika är som tur är ovanlig, enligt Tångring.

– Rent generellt är det hög säkerhet vid arbetsplatser. Det görs arbetsberedningar och riskanalyser innan man gör arbetsmomenten. Men olyckan påverkar nog oss alla inom branschen och vi kommer nog att bli ännu mer försiktiga och noggranna i fortsättningen, säger Stefan Tångring.

Hans Lundin, Maria Karlsson