Hus såldes för en krona

Sollerö kommunhus ägs av sockenföreningen. Foto: Hans Lundin
Textstorlek:

Redan då Sollerö Sockenförening bildades 1994 var man överens om två saker: att försöka se möjligheter och inte hinder för sin verksamhet och att det gamla Kommunalhuset skulle hamna i Sockenföreningens ägo. Sedan i början av våren äger nu föreningen äntligen sitt Sockenhus. Köpeskillingen var en krona.

Visst är det många viljor och synpunkter då man går in i en så här pass stor affär, inleder Sockenföreningens ordförande Staffan Bond:
– Men, vi har hela tiden varit eniga om att vi ska ta över huset och driva det i egen regi. De största svårigheterna har varit att inventera byggnadens skick och sen få en hållbar kalkyl för fortsatt drift.
Sockenföreningen driver sedan hösten 2012 Sollerömacken som om några år beräknas ge en viss vinst.
En annan intäkt är det lokala annonsbladet. Men, att driva ett helt hus som har renoveringsbehov förslår de medlen inte till.
Förhandlingarna med Mora Kommun har varit välvilliga, fortsätter Staffan:
– I överlåtelseavtalet får vi 600 000 kronor fördelade på två år till drift och renovering. Redan idag har vi många företagare som vill hyra lokaler och får in hyra från en hyresgäst och Biblioteket. Då lokalerna hyrs av föreningar och privatpersoner får vi också in pengar. Dessutom bidrar kulturföreningen Ejnar som finns i huset med intäkter.
Visionen är att få till en servicepunkt där sockenborna kan låna datorer, ta del av kommunala beslut och viss information för turister kan bedrivas.
På sikt hoppas man också att få en distriktssköterskemottagning som kan vara bemannad någon dag i veckan.
– Det är ju en balansgång mellan att få in pengar och stötta lokala föreningar och initiativ som inte har så stora kassor, säger Staffan. Vi räknar med att på sikt samverka med andra aktörer på orten som servicehuset Stoltgården, Prästgården, Solleröparkens idrottsanläggning, Konsumaffären och bystugorna inom socknen. Vi kommer dessutom att delta i projektet Tre Byar där Kommunen är projekt ägare.
Projektet Tre Byar omfattar Sollerön, Tällberg och Öje. Det är Länsstyrelsen och Tillväxtverket som står för projektets ekonomi.
Tanken är att få ett helhetsgrepp på de tre byarnas utvecklingspotential och lära av varandra.
Man vill fånga upp goda idéer och samverka då det gäller den framtida servicen på landsbygden. Projektet
Tre Byar kommer att starta i höst och därefter pågå i några år. Staffan hoppas mycket på projektet och att samhällservicen kommer närmare landsbygden.
Även trygghetsfrågor som sjukvård, brandförsvar och Civilförsvar ingår.
– Vi har anslutit Sockenhuset till det nya fibernätet och vi har för avsikt att dra in fiber i de flesta av våra utrymmen. Det är en förutsättning för en framtida servicepunkt, fler hyresgäster och vi ser bara möjligeter med det och inga hinder, avslutar Staffan Bond.
Hans Lundin