Trenden mindre maskiner ökar och skonar jordarna

Anders Johansson demonstrerar en maskin i lite mindre skala. Foto: Emely Bakken
Textstorlek:

Skogsägare i Dalarna har blivit mer miljömedvetna. Nu investerar de för ett hållbart skogsbruk.

Med 15 år i branschen kan Robert Matsson det här med maskiner.
I samband med Rättviks marknad arrangerade han och hans företag, Gustafs maskiner, maskinmässa.
Det krävdes fem långtradare för att få maskinerna på plats. En kostsam historia. Men precis som kunderna är han beredd att satsa.
– Försäljningen av maskiner inom jord-, lant- och skogsbruk ökar i Dalarna. Jag vill påstå att framtidshoppet är större här än i angränsande län, säger han och kommer in på trender.
Matsson tycker sig se ett tydligt trendbrott. Mindre maskiner blir allt mer populära.
Att dessa är billigare påverkar inte köplusten, menar han. Det är resultatet som de lämnar efter sig i skogen som lockar. Man får ett hållbart skogsbruk.
Konsumenterna har blivit mer miljömedvetna samtidigt som de tänker på smidigheten att ta sig fram i skogen.
Mindre maskiner skadar inte skog och mark på samma sätt som vad större maskiner gör.
Denna kunskap har cirkulerat i branschen under de senaste 15 åren. Men det är först nu som skogsägare börjar anamma det.
– Så här ligger det till: en stor maskin pressar ihop marken. Kvicksilver och andra ämnen som kan ligga i backen frigörs. Luften mellan jordlagren försvinner och marken kan inte andas.
– Träden får ingen näring vilket i sin tur leder till mindre växtlighet. Man förstör skogen för 50-100 år framöver, berättar Robert Matsson.
Tony Jonsson är spekulant. Hemma i Bollnäs driver han jordbruk. Men det här med inventarier kan vara en rätt dyr historia för en småföretagare.
Därför letar han i första hand på begagnatmarknaden. Bara i nödfall köper han nytt.
För dagen undersöker han utbudet och studerar olika lösningar. I ett köpläge har han flera saker i åtanke.
Hur miljön påverkas är viktigt. Men att maskinen är funktionell och smidig är viktigare.
– Man ska lätt kunna gallra sin skog själv, säger han.
Emely Bakken