Sårbart utan kontanter

Ett kontantlöst samhälle är mer beroende av att tekniken fungerar. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

Ett samhälle utan kontanter är mer sårbart vid exempelvis omfattande strömavbrott eller IT-incidenter från främmande makt. Och beredskapen för att det inte ska kunna hända är inte god.

Sverige har gått i snabb takt mot ett alltmer kontantlöst samhälle. Alltfler väljer att betala med kort eller swish istället för att använda kontanter, och de som kan följer med i utvecklingen och anammar den nya tekniken.
Några protester mot att vi går mot ett kontantlöst samhälle hörs ibland, men då handlar det oftast om att takten är för snabb för människor som inte klarar av att hänga med av olika anledningar, inte att kontanterna försvinner.
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är kontanter ett exempel på vad alla bör ha tillgång till hemma, i händelse av krissituationer.
– Ett kontantlöst samhälle är mycket sårbart, bekräftar Karin Jonasson, handläggare krisledningsförmåga, Länsstyrelsen Dalarna.
Vid ett omfattande strömavbrott då varken mobiltelefoner eller betalkortsterminaler fungerar, vid större IT-attacker från främmande makt, eller om bankernas IT-system kraschar, kan kontanter vara det enda som fungerar.
– Det här är jätteaktuella frågor. Att beredskapen är god det stämmer inte och nu har olika myndigheter fått särskilda uppdrag att titta på vad som händer exempelvis vid IT-incidenter, säger Jonasson.
Elnätet i vilket land som helst skulle kunna styras från ett annat land och ställa till mycket förtret, enligt Karin Jonasson.
Hon berättar att vecka 19 arrangerar MSB en Krisberedskapsvecka där Länsstyrelsen och kommuner i Dalarna kan delta. De kan exempelvis ha kampanjer eller sprida information för att höja krisberedskapen.
Då hoppas hon att frågan om kontanter kommer att bli ett av ämnena som diskuteras.
Karin Jonason berättar att de arbetar alltmer med civilförsvar som exempelvis 72-timmars hemberedskap. MSB anser att alla ska kunna klara sig under 72 timmar utan hjälp. Alla ska ha en egen beredskap vid extraordinära händelser.
– Civilförsvaret blir mer och mer aktuellt och det är viktigt att vi tänker på dessa frågor, säger hon.
MSB överväger att återigen skicka ut foldern ”Om kriget kommer” till befolkningen. Senast den delades ut var 1989 och den var då en symbol för kalla kriget.
Redan 2015 skrev MSB att det försämrade säkerhetsläget i Europa var en av anledningarna till att det inte längre enbart är Försvarsmakten som ska vara redo att skydda befolkningen i händelse av krig, terrordåd eller katastrofer.
Hela samhället måste vara redo för det.