Går det att hålla liv i en lokalbank?

Textstorlek:
Jag noterade för några veckor sedan (NWT 5.4) att fyra industripräglade kommuner i Värmland förlorar sina Swedbankkontor vid halvårsskiftet.
Att Swedbank och Nordéa inte längre gillar att finnas på landsbygden med dess sparsamma och kreativa befolkning vet vi om. En sådan utveckling pågår i hela landet.
Senast var det Säter på hemmaplan som fick besked om att kontoret i centralorten snart stänger och till råga på allt mister landets mest unika lokalbank i Gustafs – Gustafs kassaförening. Handelsbanken verkar mer uthållig bland de fyra stora affärsbankerna men har nyligen lagt ned flera lokalkontor i Dalarna. SEB har egentligen aldrig varit intresserad av att finnas utanför de största städerna.
De som finns kvar på landsbygden i samtliga län utom två är de 59 lokala sparbankerna som de fyra i Dalarna samt Länsförsäkringar Bank i ett mindre urval av orter landet över. Det som på nytt får mig att kommentera Swedbanks nedläggningar är de officiella argument som bankens tjänstemän använder när kritiken från kunderna kommer.
De argument som tidigare florerat i Swedbankkören vid nedläggningar har varit:
bara några pensionärer som tar ut sin pension rånrisken för stor i en liten bank på landsbygden folk använder nästan bara telefonen/datorn för sina bankärenden kunderna vill bara ta ut kontanter och växla pengar osv.
I Värmland heter det nu att …”vi lever i en föränderlig värld med stort teknikinnehåll”, ”vi skall anpassa oss till verkligheten” och ”vissa tider har det varit mer eller mindre tomt på kunder i kontoren”.
De fyra stora affärsbankerna är egentligen inte särskilt intresserade av vanliga medborgares eller de små företagens affärer på landsbygden och tror dessutom att de kan klara fortsatta affärer och kundrelationer med hjälp av IT-guider – den nya tidens datorstyrda storfixare. Digital rådgivning skall ersätta förtroliga personliga relationer på ett lokalt kontor.
I Värmland säger den ansvariga talespersonen att …”vi kommer att vara närvarande ute i kommunerna” samtidigt som man meddelar att man lägger ned fyra lokalkontor. Jag är inte säker på att kunderna kommer att köpa storbankernas fagra löften om ännu bättre service – utan kontor.
När man ser på de framgångsrika sparbankerna i hela landet är det just den lokala närvaron som attraherar. För att kunna ta emot och efterfråga ekonomiska och personliga råd om viktiga skeden i livet krävs ett stort förtroende mellan kund och bankpersonal. Detta kan man inte skapa utan regelbunden närkontakt. När den väl finns kan datorkopplad service fungera utmärkt för flertalet rutinärenden.
En lokal sparbank lär känna sina hushålls- och företagskunder vilket ofta är en avgörande fördel när det handlar om krediter och viktiga affärer. En sparbank sitter inte och väntar på kunderna i banklokalen utan håller aktiv kontakt med traktens invånare, företagare, kommunen, föreningarna, husägare och besökare året runt. På en sparbanksort vet invånarna vart man skall vända sig. Snart är valet på landsbygden enklare än någonsin.
Ronny Svensson