Poliscenter öppnat i Falun

På grund av för långa väntetider har ett ny polis-kontaktcenter öppnats i Falun dit dalfolket nu kan ringa 114 14. Foto: Stockphoto
Textstorlek:

På grund av för långa kötider finns nu Pkc, polisens kontaktcenter i Falun. Bättre närhet och snabbare hjälp vid ärenden är centrets uppgift.

Den 13 december 2016 stängdes länskommunikationscentralen, Lkc, i Dalarna.
Ringde man 114 14 från Dalarna hamnade man i telefonkö för hela Sverige.
Väntetider på flera timmar var inte ovanliga.
För att minska på dessa orimliga väntetider öppnades förra sommaren ett Pkc i Karlstad, dit dalfolkets ärenden skickades.
Men inte heller det visade sig vara en bra lösning. Svarstiderna låg på fem och en halv minut och man blev sällan uppringd så som tanken var.
Men sedan några veckor finns nu kanske en lösning på folks otrygghet kring polisen. Ett nytt Pkc har öppnats i Falun, där länskommunikationscentralen tidigare låg.
Den från Dalarna som ringer 114 14 och vill prata med polisen ska nu hamna på Pkc i Falun. Polisen säger på sin hemsida:
”Förutom närheten till medborgarna kan det nya kontaktcentret arbeta mer effektivt genom att snabbare hjälpa folk med sina ärenden”.
Det finns cirka 20 operatörer och fem förundersökningsledare som sköter den operativa verksamheten på Lkc i Falun.
Med kontaktcentret i Karlstad behandlas cirka 500 samtal per dag från människor i Dalarna, Värmland och Örebro. Den genomsnittliga väntetiden är mellan tre och fem minuter.
Telefonnumret 114 14, eller via internet, tar emot anmälningar och vardagliga ärenden, medan 112 handlar om larm och akuta ärenden.
Om någon med akut ärende ändå ringer 114 14, kopplas ärendet vidare till regionala ledningscentralen, Rlc, i Örebro.
På Lkc i Falun finns också ett polisbefäl som kan inleda en förundersökning med personen som ringde. Polisbefälet kan bestämma om ärendet ska gå vidare eller om det ska läggas ner.
Stefan Dangardt, kommissarie och kommunikatör på dalapolisen, har märkt att de flesta verkar nöjda med Rlc i Örebro och det nya kontaktcentret i Falun.
I vårbudgeten som finansminister Magdalena Andersson (S) lade fram, får polisen 700 miljoner kronor extra att röra sig med.
Rikspolischefen ska ta upp saken med sin nationella strategiska ledningsgrupp där Dalarnas regionpolischef Dan Persson ingår.
– Hur många extra medarbetare Dalarna får är svårt att säga. Rikspolischefen talade i en tv-intervju om ett 50-tal. Fler poliser är inte enda lösningen. Mycket kan göras av andra organisationer och inte minst av allmänheten själv, säger Dangardt.
På sidan 6 kan du läsa om hur organistioner i Hedemora vill samarbeta mer med polisen.