Fors med många besök

Sören Dahl arbetar aktivt i Björbo intresseförening. Här står han vid ett av konstverken vid Västerdalälven. Foto: Mats Lindström
Textstorlek:

Cirka 7 000 besökare. Konst i byn vid Fänforsområdet är ett av flera lyckade projekt som intresseföreningen i Björbo ligger bakom.

Runt om Dalarna finns intresseföreningar.
Dessa består av människor som lägger ner många ideella timmar på att det ska hända något i byn samt bygger broar mellan kommun och myndigheter.
Dalabygden tar väg 71 mot Björbo och Västerdalälven i Gagnefs kommun.
Här ligger Fänforsen, en vild och strid forssträcka på 900 meter och en fallhöjd på nio meter som gör den till den största älvforsen söder om Norrland.
Vidare en restaurang och en naturrastplats där man kan ströva runt, lyssna på musik, fiska och utöva forsränning.
För att hålla ett naturligt bestånd av ädelfiske släpps de flesta fiskarna tillbaka. Satsningen har varit lyckad och lockar fiskare från när och fjärran.
I Björbo bor cirka 850 personer. Cirka 220 av dem, mestadels från familjer, är medlemmar i Björbo intresseförening.
Närmast väntar Valborgsmässofirande med brasa och fyrverkerier vid Fänforsen, uppsättning av blomsterurnor vid Björbos infarter och nationaldagsfirande i Prästbuo tillsammans med Friluftsfrämjandet.
Sören Dahl driver bädduthyrning och sitter i intresseföreningens styrelse.
Han lägger förra årets verksamhetsberättelse på bordet, ett dokument som vittnar om stor aktivitet på många områden:
ansvaret och skötseln av Björbobadet, slyröjning för att hålla landskapet öppet, Fänforsens fortsatta arbete, brygga och båtplats vid älven, barkbåtsrace, allsång och kålbullekväll med underhållning och bättre pakethantering, ett samarbete med kommunen, länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen.
– Det som ligger närmast är en två mil lång cykelväg mellan Dala-Floda och Björbo. Det är gamla riksvägen som inte behöver så mycket underhåll för att fungera, säger Sören.
Vi tar hans bil för en guidad tur runt naturrastplatsen. Området är en kombination av kommunägd mark, nyttjanderätt och pengar från EU.
Ute i älven strömmar vattnet på. Det finns bänkar och bord och en scen för olika evenemang och uppträdanden.
Den femhundra meter långa sträckan är handikappanpassad med lyktstolpar.
– Även vattnet har belysning, säger Sören och pekar. Trycker man på knappen tänds strålkastare under vattnet.
Sören berättar vidare att föreningen har skrivit ett medborgarförslag om att rusta en bro över Fänån, samt att många ungdomar får sommarjobb, mycket tack vare föreningens sysselsättningar.