Fördom hinder för elbilar?

En laddningsstolpe i Borlänge. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

Satsningar på fordon som går på fossilfria drivmedel går trögt i kommuner i Dalarna. Anette Edsvik tror att fördomar och okunskap kan vara en av anledningarna till det.

Anette Edsvik är ny delprojektledare för Region Dalarnas projekt Green Drive Region, GDR, där syftet är att vi ska minska vårt beroende av fossila bränslen.
Hennes känsla är att privatpersoner börjar välja elbilar men inom kommunerna går det fortfarande trögt.– De är ju kommunerna som borde gå före och vara ett föredöme när det gäller att leva upp till miljömålen, säger hon.
Det viktigaste tycker hon är att förmedla att det inte är krångligt att köra elbilar längre. Att övergången till fossilfria fordon går så sakta i kommunerna tror hon kan bero på fördomar eller okunskap.
– Det finns en rädsla att man inte kan åka så långt med en elbil och då kan bli stående. Många tror att det bara är fem mil, men i dag finns det många elbilar som går uppåt 15 mil och den nyaste har riktvärde på 50 mil innan den måste laddas, säger hon.
Färdsträckorna som en bil utlovas kunna köras mellan laddningarna kan dock bli kortare om det är kallt ute.
Den som köper elbil kan enkelt ladda den hemma över natten och vanliga motorvärmaruttag fungerar med bara små förändringar.
Det byggs alltfler publika laddningsstationer runt om i landet, de snabba laddar bilen på en halvtimme, enligt Anette Edsvik.
Laddningsstationerna hittas på www.uppladdning.nu.
Hennes rekommendation är att åka till en bilförsäljare och be att få provköra en elbil för att få veta vad det handlar om.
– När jag provkörde en elbil första gången så blev jag förvirrad för den låter ju inget, säger hon och skrattar.
Nyligen arrangerade GDR en elbilsträff i Mora.
Maria Saxe från Länsstyrelsen Dalarna medverkade för att berätta om Klimatklivet, ett investeringsstöd som ska stärka det lokala klimatarbetet. Det kan exempelvis handla om bidrag från för att installera laddenheter.
Medverkade gjorde också norska projektmedarbetare.
– Min bedömning är att de är bättre på att hitta lösningar. I våra kommunerna ser man problem med att använda elbilar i hemtjänsten exempelvis medan den norska motsvarigheten enbart har elbilar trots jämförbara klimatförhållanden och geografisk sträckning.
Norge startade tidigt med elbilar och där har myndigheterna satsat på exempelvis skattelättnader och andra fördelar för elbilsköpare. Där är attityden till elbilar mer positiv, både bland politiker och allmänhet, menar Edsvik.
– I Norge har kommunerna också större krav på sig och politikerna borde vara tuffare även i Sverige, säger hon.
I vissa av Dalarnas kommuner finns till och med upphandlingsavtal klara om att köpa in elbilar men ändå görs det inte.
– Många kommuner har bra miljömål men det finns ett motstånd. Därför kommer vi att besöka kommunerna och försöka ta reda på vad det är som stoppar. Vi kan inspirera och hjälpa till att exempelvis ordna provkörningar eller ta fram strategier och planeringar för att minska fossilberoendet, säger hon.
GDR startades 12 nov 2015. Det är ett samarbete över gränserna och omfattar Dalarna, Värmland, Gävleborg samt Hedmark och Akershus i Norge.
Målet är att 10 procent av vägtrafiken ska vara fossiloberoende i slutet av 2018.
Projektet inkluderar bränslecellsbilar, elbilar samt bilar som drivs med biodrivmedel.