Sociala företag ska lyfta

Bilen som Siljansnäs-resursen använder är en gåva från Leksands sparbank. Från vänster: Jonny, Inta, Annica och Stefan. foto: Mats Lindström
Textstorlek:

​Med två miljoner kronor från Tillväxtverket har Region Dalarna startat ett projekt om Asf, arbetsintegrerade socialt företag, som pågår i ett år. Syftet är att utveckla handledning och affärsmässighet för människor som har svårt att hitta jobb.

Sedan i början på februari i år har Region Dalarna med pengar från Tillväxtverket startat ett projekt om Asf som ska pågå till nästa år.

Första stödet ligger på två miljoner kronor och den totala budgeten för projektet ligger på fyra miljoner kronor.

Asf spelar redan en stor roll som en sysselsättningsåtgärd för människor som av olika orsaker har svårt att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden, skriver Kompetensbyrån för sociala företag i Dalarnas ekonomiska förening på sin hemsida.

Projektet är tänkt att ytterligare utveckla handledning och affärsmässighet för att säkerställa antalet Asf samt förstärka antalet anställda och sysselsatta i Asf i Dalarna.

För närvarande finns cirka 16 sociala företag i Dalarna som stöttas av enskilda medlemmar, organisationer och kommuner.

Ganska många har fått jobb via sitt sociala företag.

Men själva målet är att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, börja studera eller på annat sätt komma i kontakt med arbetsmarknaden.

Projektägare är Region Dalarna. Samarbetsparter är Kompetensbyrån, Coompanion Dalarna och AB Samarkand 2015.

För tillfället är det följande som sedan en tid räknas som sociala företag i Dalarna: Café rekommenderas Falun, Dala Arbetsrehab, Dalahänder, Glimten Idre, Koperativet Arbetslivscentrum, Kooperativet, Universaltorget, Koopus, Luddes hunddagis, Långshyttans Bruksservice, MSF Malung-Sälen, Möjligheternas källa, Södra Dalarnas Serviceteam, Vasst Ekonomisk förening, Återvinningsbutiken Ludvika, Älvdalens Baptistförsamling, Salem och Siljansnäs-resursen.

I Siljansnäs i Leksands kommun ligger Siljansnäs-resursen i sockenkontoret. Detta sociala företag är nu inne på sitt sjunde år och erbjuder olika tjänster i Siljansnäs och närområdet.

På kontoret pratar Inta i telefon. Här ser man en del av det resursen har lyckats åstadkomma de senaste sju åren som man verkat: äppelmust, bröd, hantverk, kött och skinn.

En trappa ner sitter Jonny Wikström. Han berättar att den här årstiden har man inte så mycket att göra.

Kommer det snö rycker man ut med snöskyfflarna. Annat är det under sommarmånaderna då alla gräsmattor ska klippas.

– Då är det tvärtom man kan säga, säger Jonny, och får medhåll av Stefan, 57 år, som har kommit att bli allt i allom.

Stefan som kör traktorn till att se till djuren är också handledare. Han har också genomgått flera utbildningar.

– Jag var långtidsarbetslös och långtidssjukskriven innan jag kom hit. Jag är sedan en tid anställd här på resursen och trivs mycket bra. Jag kan nog inte få något jobb någon annanstans, säger Stefan och ler.

Efter att ha gått långtidsarbetslös kom Annica till resursen för cirka två år sedan.

– Jag jobbar nu heltid med städ och det mesta som behöver göras här. Jag trivs bra, säger hon.

Det hela som började som ett ideellt projekt har för tillfället cirka tolv personer knutna till resursen.

Anställningsformen är både halv- och heltider och är säsongsbetonat.

Man erbjuder också olika former av arbetspraktik samt andra integrerade åtgärder.