Förhoppningar grusades efter möte med Dala Mitt

Göran Jonsson är en av de deltidsbrandmän i Stora Skedvi som är missnöjda med nya avtalet. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

Deltidsbrandmannen Göran Jonsson i Stora Skedvi tyckte det var ett steg i rätt riktning när ledningen för Dala Mitt kom för att träffa brandmännen, men hans förhoppningar grusades för han tycker inte att mötet gav någonting.

Göran Jonsson är en av de brandmän i Stora Skedvi som är missnöjda med det nya avtalet för deltidsbrandmän och som nu sagt upp sig.

– Men nånting har hänt. Allra högsta ledningen i Dala Mitt kom och besökte oss tidigare och de hade också besökt Säter, berättar han.

Jonsson tror att ledningen för Räddningstjänsten Dala Mitt känner att tiden tickar iväg och att de är pressade att hitta en lösning på konflikten där så många deltidsbrandmän har sagt upp sig.

Enligt lagen om skydd mot olyckor måste varje kommun ha ett handlingsprogram för varje mandatperiod. De ska ha ett program för förebyggande arbete och för att kunna göra räddningsinsatser.

De kan även välja att låta en räddningstjänst skriva ett handlingsprogram. I Säters kommun är det Räddningstjänsten Dala Mitt som ansvarar för det.

Länsstyrelserna över hela landet sköter tillsynen så att lagen efterlevs och i vissa situationer kan de ställa krav direkt till räddningstjänsten, som exempelvis en handlingsplan för hur man sköter skyddet för medborgarna.

Med så många deltidsbrandmän som sagt upp sig i Dalarna och hela Sverige är det nu en sådan situation som kräver extra åtgärder.

– Vi har begärt en handlingsplan av Dala Mitt då det kan bli en förändrad situation i beredskapen, säger Johan Erikson, beredskapssamordnare på Länsstyrelsen Dalarna.

Han hoppas att de inblandade ska komma fram till en lösning.

– Medborgarna ska ha ett visst skydd, som exempelvis när det finns ett äldreboende ska räddningsstyrkor kunna rycka ut inom en viss tid. Men om nu deltidsbrandmännen säger upp sig och det inte finns personal, hur ska folk då kunna få hjälp, undrar Göran Jonsson.

Han förklarar att det är räddningstjänsten som är först på plats om det hänt något och att de därför har den största uppgiften.

Ledningen på Dala Mitt hade kommit för att prata med brandmännen som sagt upp sig och enligt Göran Jonsson ge förklaringar runt det nya avtalet RiB17.

– De hävdar att det nya avtalet är bättre och att vi skulle få mer betalt och det ville de visa, säger Göran Jonsson.

Men han har läst samma avtal tidigare och gör en annan bedömning.

– Vi får bara betalt för det vi gör. I det nya avtalet får vi få mindre betalt kvällar och helger men mer betalt om vi åker ut dagtid.

Ofta blir det ungefär lika mycket utryckningar dagtid som kvällar och helger, men den senaste tiden har det blivit mer kvällar och helger, enligt Göran Jonsson.

Problemet som han ser det är att de enda som tjänar på det nya avtalet är brandmän som endast åker ut dagtid. I Stora Skedvi finns inga brandmän som bara gör det.

– De som istället offrar sin fritid och åker ut kvällar och helger får sämre betalt.

Brandmännen i Stora Skedvi tycker generellt att de som åker ut på kväller och helger borde få bättre betalt, enligt Jonsson.

– De kan ha varit med om något på natten och sen kan det vara svårt att sova exempelvis.

Det blir också en försämring när det gäller betalning för att ha jour, menar Göran Jonsson.

– Ersättningen för att ha jour blir visserligen högre men de tar istället bort ersättningen för att hålla med egen bil och att den måste stå konstant på motorvärmare när man har jour.

Göran Jonsson sätter nu sitt hopp till lokala förhandlingar för att få kompensation för ett lönebortfall.