Riv inte upp lex Laval!

Textstorlek:

Socialdemokraterna, vilka högtidligen deklarerat att man inte vill ha med Sverigedemokraterna att skaffa, gör nu gemensam sak med dem för att riva upp lex Laval. Därmed ökar risken för konflikter på arbetsmarknaden och den fria rörligheten inskränks. Enligt regeringsförslaget ska svenska fackförbund alltid kunna kräva svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder. 

En bakgrund är på sin plats. Lex Laval infördes sedan medlemmar i Byggnads stått utanför ett kommunalt skolbygge i Vaxholm med plakat och ropat ”go home” till byggarbetare anställda av lettiska byggföretaget Laval un Partneri Ltd. Bolaget hade vunnit en upphandling och utförde ett uppdrag åt svensk offentlig sektor. Byggnads-facket och Elektrikerna startade 2004 en blockad och det lettiska byggbolaget gick omkull.

I december 2009 dömde Arbetsdomstolen de båda fackförbunden att tillsammans betala ett skadestånd till före-taget för olagliga stridsåtgärder. Detta efter ett förhands-besked i EU-domstolen (då EG-domstolen).

Efter EU-domen valde den svenska Alliansregeringen att införa lex Laval med motivet att även Sverige till fullo ska leva upp till principen om fri rörlighet. LO var emot och har lobbat för lagens avskaffande.

När Stefan Löfven och socialdemokraterna bildade regering med Miljöpartiet såg facket sin chans och gjorde en förnyad beställning, som nu ska effektueras.

Regeringen i ett exportberoende land som Sverige borde veta bättre. Särskilt när USA:s president slår in på protektionismens väg med tullar för att gynna inhemsk industri samt är beredd att starta handelskrig med Kina.

I vår egen världsdel omskapar Brexit EU, i Frankrike stundar en valrysare som om Marine Le Pen skulle vinna presidentvalet kan förändra allt.

Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt uttryckte världsläget på följande sätt i Dagens Industri i måndags
(DI 2017-02-20):

”Blir Marine Le Pen Frankrikes president kan hon till-sammans med Donald Trump och Vladimir Putin börja förändra vår värld så som vi känner den. En värld där öppenhet, respekt för stabila institutioner och pluralism ersätts av förföljelse av alla som inte dyrkar ledaren, öppen rasism och kraftigt beskuren frihet.”

I det läget gör Socialdemokraterna alltså gemensam sak med SD och försvårar den fria rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden. Sverige borde i stället delta i bevarandet av det öppna samhället med fri rörlighet som ett självklart inslag. Genom att riva upp lex Laval gynnar regeringen i stället protektionismen och riskerar att göda mörka krafter.

Bo Höglander