Råttsanering ökar kraftigt

Saneringen av brunråttan ökade kraftigt i Dalarna mellan 2015-2016. foto: Lennart Falk
Textstorlek:

​Större utbud på mat och resistens mot bekämpningsmedel. Inom ett år ökade saneringen av brunråttan i länet kraftigt, skriver Anticimex i ett pressmeddelande.

Enligt företaget ökade saneringen av brunråttan (rattis norvegicus) med över 200 procent i Dalarna mellan 2015 och 2016.

Vi bad Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex, svara på följande frågor:

En ökning av råttor i Dalarna med 204 procent. Vad bygger ni siffran på?

– Den är hämtad från våra verksamhetssystem och visar på hur många anmälningar vi fått gällande akuta råttproblem i området Dalarna.

Hur ser ökningen ut och var sker den? Finns det några förändringar?

– Vi har sett en generell och långsiktig ökning av antalet råttanmälningar under en länge tid. Ökningen sker i områden med gott om mat, ofta kopplingar till hanteringen av sopor (energiutvinning), sopstationer och avlopp. Tillgången av föda verkar inte minska, så vi ser en fortsatt ökning.

Ni skriver om mer samarbete mellan olika parter. Hur ser det ut i dag och hur kan det göras bättre?

– Vi tycker att man behöver se råttproblemen som ett kommunalt gemensamt problem som bör vara långsiktiga i sin strategi. Större vikt ska läggas på resultat och miljö än kostnadsreduktion och kortsiktighet. Fastighetsägare, miljö och hälsoskydd och andra berörda måste arbeta tillsammans för att problemen ska minska.

Ett råttpar kan ge upphov till mellan 800 och 1 000 ungar per år. Råttor gräver ut gångsystem där de bor och kan förvara maten länge. De äter också nästan vad som helst och har visat sig vara stora överlevare.

Råttor anpassar sig efter människornas miljöer och använder bland annat avloppens system som vägnät.

Anticimex skriver att råttor orsakar allvarliga skador på hus och egendom och kan dessutom bära på bakterier och virus som gör människor sjuka.

Här kommer några tips som förhoppningsvis kan se till att hålla råttorna borta:

Råttor älskar vår mat, så lämna den inte framme. Håll rent och städat i förråd och lager, råttor bygger gärna sina bon i bråte.

Håll koll på växterna. Råttor klättrar bra och kan använda sig av klätterväxter, träd och buskar för att komma till balkonger eller ventiler. Håll koll på soporna.

Se till att det är lock på sopbehållare och att komposter är placerade en bra bit från fastigheten. Använd digitala fällor. En digital fälla är uppkopplad och larmar så fort en råtta går i den. På så sätt kan man snabbt sätta in åtgärder där mängden råttor ökar.