Ärtor på frammarsch

Kulturgrödan Rättviksärten har börjat odlas i större skala. foto: Nordisk råvara
Textstorlek:

​Det ska bli mer svensk mat på tallrikarna och på Nordisk råvara arbetar de för de växtbaserade alternativen till kött. Den gamla kulturgrödan Rättviksärten ska nu åter igen odlas i större skala i Rättvik.

Regeringen satsar drygt en miljard fram till 2019 för att få en ökad livsmedelsproduktion och livsmedelsexport samt lönsamhet i branschen.

Landsbygdminister Sven-Erik Bucht (S) säger i ett pressmeddelande att han vill att fler ska lägga svensk mat på sina tallrikar och menar att en ökad livsmedelsproduktion ger oss jobb i Sverige, en levande landsbygd och en tryggare framtid.

På Nordisk råvara är det något de tryckt på under lång tid.

– Livsmedelsproduktionen är världens största sektor och vi kan odla mer i Sverige, men det är bra att ha en politik som stöder det, säger Gunnar Backman, Nordisk råvara.

På Nordisk råvara arbetar de med ta tillvara gamla baljväxter som ärtor, bönor och linser, gamla kulturgrödor som odlats i Sverige under århundraden, men också nya baljväxter med bra förutsättningar att odlas i Sverige, som exempelvis yin yangböna och grön delikatesslins.

Skälet till det är att vi behöver få fram mer växtbaserade livsmedel, enligt Backman.

– Efterfrågan på baljväxter har ökat och intresset är enormt, säger han och fortsätter:

– Dessutom måste vi minska intaget av kött, med 10 miljoner invånare nu i Sverige kan vi inte äta så mycket kött. Och för att det ska vara möjligt att äta mindre kött måste vi ha bra alternativ.

Det har vi i Sverige, enligt Gunnar Backman. Historiskt har baljväxter varit livsviktiga grödor och i Sverige finns bra förutsättningar att odla dem.

– Vi har ett kulturarv med bra livsmedel som blivit bortglömda och bortrationaliserade någon gång efter kriget när jordbruket blev mer mekaniskt. Då föll många ärtor och bönor exempelvis bort då de ansågs besvärliga att odla.

Det kom också andra sorter som gav högre avkastning, vilket också var en anledning att de äldre konkurrerades ut.

– I dag är bilden däremot en annan. Nu värderar vi högt näringsvärde, god smak och klimatsmart mat med lokal förankring. Och vi är beredda att betala för det, säger Backman.

I Dalarna odlar Jonny Jones i Östbjörka kulturgrödan Rättviksärten på uppdrag av Nordisk råvara.

– Den har bevarats tack vare Rättviksbon Bengt Eskils och hans hustru Brita. De har gjort en viktig gärning som de blivit belönade för. Vi fick tillgång till ungefär ett halvt kilo till att börja med genom Jordbruksverkets program för odlad mångfald, POM.

De har sedan odlat Rättviksärten under några år för att sedan förra sommaren ha kunnat börja odla den i större skala.

Intresset från restauranger och storkök att köpa ärten har varit stor och tanken är att Rättviksärten ska finnas för restauranger, storkök, industri men även till konsument, i första hand i Rättvik eftersom den har sitt ursprung där, enligt Gunnar Backman.

Även forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Linnéuniversitetet och Internationella handelshögskolan i Jönköping, JIBS, har startat ett nytt projekt tillsammans med flera livsmedelsföretag.

De har fokus på att ta fram klimatsmarta och proteinrika livsmedel från inhemskt odlade baljväxter som bönor, linser och ärtor.

​Rättviksärt

Rättviksärten har odlat i Rättvik sedan 1500-talet.

Den passar bra att odlas där på llerig moränmo på kalkrik berggrund. Marken är bördig men stenig.

Under tider av missväxt och svält klarade sig rättvikarna bättre än många andra tack vare Rättviksärtens höga näringsinnehåll.

Under lång tid fanns den att köpa i hela landet.

Främsta användningsområdet förr var till mjöl som det bakades ”artbulla” eller gjordes ärtgröt av.