Resistenta bakterier ökar

Klamydia och gonorré ökar i länet. Hit till Sti-mottagningen vid Falu lasarett kan man testa sig gratis mot könssjukdomar och hiv. foto: Mats Lindström
Textstorlek:

​Förra året ökade könssjukdomarna klamydia och gonorré i Dalarna. Resistenta
gonorrébakterier är nu ett världsproblem.

Att använda antibiotika är fel väg att gå, menar nu överläkare Ylva Svedberg på Hudkliniken/Sti-mottagningen.

Sti-mottagningen (sexually transmitted infections) är länets specialistmottagning för utredning och behandling av sexuellt överförbara infektioner som exempelvis klamydia och gonorré.

Mottagningen hör till hudkliniken och har funnits sedan början av 1980-talet. Provtagning för Sti är kostnadsfri, och för sjukdomar som lyder under smittskyddslagen är även behandlingen gratis.

Vad är de vanligaste könssjukdomarna?

– Klamydia. De allra flesta som drabbas är mellan 20-29 år. Under 2015 rapporterades  i Sverige 37 819 fall av klamydiainfektion, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2014.

– I Dalarna såg vi en lätt ökning av både klamydia och gonorré under 2015. Samma år rapporterades 450 fall av Hiv-infektion i Sverige, och under den senaste femårsperioden har i medeltal 455 nya fall rapporterats varje år.

– Av dem är cirka 80 procent utlandsfödda personer varav en stor andel fått hivinfektionen före ankomsten till Sverige. Idag vet man att de som har en välinställd behandling för sin Hiv har en mycket låg smittsamhet sexuellt.

Hur gör man ett test?

– Till Sti-mottagningen behövs ingen remiss utan man kan ringa och beställa en tid. Vi har även drop-in i mån av tid. Ett formulär, ett urinprov och ett stick i armen (för hiv) räcker. Proverna analyseras på mikrobiologiska laboratoriet på Falu lasarett.

Vad bör man tänka på vid samlag och liknande beröring?

– Kondom skyddar mot de flesta könssjukdomarna som klamydia, gonorré och Hiv. Vissa sjukdomar som Humant papillomvirus (kan ge kondylom, könsvårtor) och herpes kan även smitta från hudområden som inte täcks av en kondom.

– Många bär på ett sådant virus utan att märka av det. Eftersom virus ej går att behandla är det heller inget man tar prov för. Om man har besvär kan man dock få hjälp med diagnos och lindrande behandling.

Hur ser utmaningen ut för 2017?

– Runt om i världen ser vi en ökning av gonorrébakterier som är resistenta (motståndskraftiga) mot antibiotika. En överanvändning av antibiotika eller felaktiga behandlingar ökar risken för resistens.

–  Man bör därför inte behandla sig med antibiotika i onödan och alltid söka professionell hjälp vid misstanke om könssjukdom. Att köpa antibiotika utomlands eller på nätet ökar risken för felbehandling.