Mer än 30 år i politiken

Snart flyttar Anki Enevoldsen tillsammans med sin man till Falkenberg, men det politiska arbetet fortsätter. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

​Tidigare medarbetare på Dalabygden, Anki Enevoldsen, började redan som ung engagera sig politiskt. Nu flyttar hon till Falkenberg i mars, men det politiska arbetet fortsätter på heltid. För henne är det självklart att påverka genom politiken, för demokratins skull.

Många av Dalabygdens läsare känner igen Anki Enevoldsen sedan hon i över 20 år bland annat skrev artiklar för tidningen, fram till 2007.

Anki bor idag tillsammans med maken Benny i Mockfjärd. Hon tror på demokratin och att det är genom politiken vi kan påverka. Det är viktigt att människor engagerar sig, menar hon.

– Om ingen vill engagera sig politiskt, vilka ska då bestämma? Är det kanske militären eller vill vi ha som i diktaturerna, där folk inte får säga vem de tycker ska bestämma? Människor i världen riskerar ju sina liv för något vi tar för givet.

Anki arbetar heltid som politisk sekreterare för Centerpartiet i Landstinget Dalarna och är dessutom engagerad ideellt för centerpartistiska och andra föreningar.

För henne är det självklart att engagera sig politiskt. Och även om hon inte upplevt att det varit svårt att rekrytera nya politiker där hon varit aktiv så vet hon att det finns partier som har problem med det.

– Det är så himla viktigt att vi jobbar med att få in nya människor och att alla grupper av människor är representerade bland våra folkvalda. Det måste finnas människor i olika åldrar och av olika kön och etnicitet. Det är exempelvis bara unga som vet hur det är att vara ung just nu, säger hon.

Politikerskolor är ett led i det arbetet, liksom mentorskap. Det måste också finnas ett klimat i partiet där de politiker som redan är inne i systemet vågar släppa fram de nya och ge dem förtroendeuppdrag, enligt Anki.

– Som parti måste man också hela tiden förnya sig och tänka i nya banor när det gäller att använda sig av sociala medier med mera.

Efter mer än 30 år som politisk aktiv har Anki mycket erfarenhet och hon tycker engagemanget har gett henne så mycket.

Det roligaste tycker hon ha varit att kunnat vara med och genomföra något som blivit bra för människor, att ha kunnat förändra och förbättra. Det är det som drivit henne framåt.

Men också att ha fått lära sig så mycket, som kan vara till nytta hela livet.

– Ja, om samhället och om det politiska hantverket, hur det går till från idé till verkstad. Men det har också varit jättespännande att lära känna olika människor och förstå hur vi fungerar.

Ibland kan det såklart också vara tufft att vara politiker.

– När man blir beskylld för något som inte stämmer, eller när de hoppar på en som person. Det kan nog göra att vissa väljer att hoppa av, säger Anki.

På senare år har hot mot politiker uppmärksammats mer men Anki har inte personligen varit med om det. Däremot vet hon nära kollegor som blivit mordhotade och det är allvarligt, menar hon.

Något hon också tycker har blivit oroväckande är hur människor läser falska nyheter på sociala medier utan att ta reda på om det är fakta. Och hur politiker frestas att bli populistiska och komma med enkla lösningar på komplicerade problem. Därför menar hon det är viktigt att fler sätter sig in i viktiga samhällsfrågor.

Anki kommer från Röjeråsen utanför Rättvik och började tidigt med att försöka påverka det hon tyckte var fel.

I skolan ifrågasatte jag en hel del som varför det inte fanns nån skola i Röjeråsen. Eller varför vi inte kunde arbeta mer praktiskt för att lära oss saker.

Hon startade skoltidning och var med och arrangerade skoldiscon med mera.

Anki engagerade sig också i sportklubben i bygden.

– Där kunde jag komma med långa idélistor och vissa kunde jag förverkliga genom att genomföra dem själv. Arrangera tipspromenader med olika priser är ett exempel.

Vid 16 års ålder gick Anki med i Centerns ungdomsförbund, CUF, och såg till att det blev en lokal förening i Rättvik. Där hade hon rollen som ordförande.

I CUF träffade hon senare sin nuvarande man och engagemanget var till en början på ideell basis och det tog den största delen av fritiden.

– Att det blev Centerpartiet var för att jag läst mycket om miljöfrågor och att vi diskuterade kärnkraft på högstadiet. Jag läste böcker och tidningar och skrev insändare, berättar hon.

Anki började arbeta på Dalabygden 1986 och engagemanget i Centerpartiet var fortfarande på hobbynivå till en början. Den största delen av fritiden gick åt till ideellt arbete i partiet.

– När jag sen blev invald i olika nämnder och även fullmäktige fick jag ta tjänstledigt från jobbet när det var möten. Det har man som politiker rätt till och då ersätter kommunen för förlorad arbetsinkomst, berättar Anki.

Det blev mer och mer politiskt arbete för Anki och när hon 2007 blev erbjuden ett vikariat på heltid tog hon den chansen. Vikariatet övergick till fast tjänst och där är hon nu.

– Jag blev invald 1988 i kommunfullmäktige i Gagnef och när jag 31 december 2016 lämnade in en avsägelse var jag den ordinarie ledamot som varit där längst tid och var då ålderspresident. Nu har jag slutat och då tar någon annan över som ålderspresident.

Förutom det har Anki även varit ordförande i olika nämnder periodvis.

I mars flyttar Anki och hennes man Benny till Falkenberg, som är hans hemtrakter. Deras dotter bor redan i Halland och sonen och barnbarnen har de i Örebro.

Hon fortsätter inom Centerpartiet, nu som kommunikatör, politisk sekreterare och ombudsman för Centerpartiet Halland.

Ankis råd till blivande politiker:

– I ideologiska frågor kan man ta strid men man ska inte strida för stridandets skull. Det bästa är ofta att kompromissa och försöka hitta samförståndslösningar som är bra för alla, säger hon.

 

Anki Enevoldsen ​ 

Född 1965 i Röjeråsen, Rättvik

Gift med Benny och de har barnen Emma och Martin samt två barnbarn

Arbetar som politisk sekreterare för Centerpartiet i Landstinget Dalarna

Arbetade på Dalabygden 1986-2007

Det bästa med politiken är att kunna vara med och förändra och förbättra för människor.

Det hon oroas över är falska nyheter på sociala medier. Och populistiska politiker med alltför enkla lösningar.