Kommuner svarade snabbt

Av Dalarnas 15 kommuner svarade alla utom Falun. Snabbast var Leksands kommun som svarade inom en timme. foto: Stockphoto
Textstorlek:

​Reglerna är tydliga: kommunerna ska skyndsamt besvara allmänhetens frågor. Dalabygden testade principen. Bäst i klassen blev Leksands kommun.

Följer kommunerna offentlighetsprincipen och serviceskyldigheten? Vi gjorde ett test.

Frågan vad kommunalrådet tjänar ställdes via e-post till Dalarnas 15 kommuner.

Förvaltningsrättslagen reglerar frågan. Där står att frågor från allmänheten ska besvaras så snart som möjligt, helst inom några dagar. Inom ett dygn hade nio kommuner svarat.

13 svarade inom tre arbetsdagar. Leksands kommun utmärkte sig särskilt genom att svara inom en timme.

Sämst var Vansbro och Falun.

En förutsättning för att ett demokratiskt samhälle ska fungera är att ge alla medborgare rätt till insyn i den kommunala verksamheten.

Man ska enkelt kunna granska vad kommunen gör av skattebetalarnas pengar. Enligt förvaltningslagen har kommuner och myndigheter ett serviceansvar.

Kortfattat innebär detta att man kan ställa frågor och få svar inom rimlig tid.

Men när det gäller frågor av juridiskt karaktär är reglerna lite annorlunda. Dessa kan man inte förvänta sig att kommunen skyndsamt ska besvara.

Men vad det gäller enkla frågor, där myndigheten inte behöver göra några omfattande efterforskningar, bör inte behöva ta mer än några dagar.

Så hur gör man då som privatperson om man vill få ut handlingar eller ställa en fråga?

Ring, e-posta eller besök kommunkontoret. Härtill kan tilläggas att kontoret ska vara bemannat under minst två timmar varje helgfri vardag för att kunna ta emot inkommande post. Undantaget är midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Om du begär ut en handling behöver du inte uppge vem du är eller vad du ska använda informationen till.

När det gäller Vansbro dröjde det en hel vecka innan vi fick svar. På kommunens hemsida står om öppenhet och tydlighet vad gäller information och att medborgarna har rätt att ta del av det som händer inom kommunen.

Falu kommun, som inte svarade alls, har uttryckt en vilja att senast år 2020 ska man bli en demokratikommun.

Denna idé antogs av kommunfullmäktige i april för två år sedan.

Det handlar om kommunikation mellan kommuninvånare, förtroendevalda och kommunmedarbetare. På kommunens hemsida kan man läsa att det bland annat innefattar att svara på e-post, telefon, som rör synpunkter, klagomål eller annat.

Emely Bakken