Indragen sjukvård oroar

Sune Martinsson i Furudal behöver träffa sjukvårdspersonal ofta. Det blir många mil med bilen till centrala Rättvik. Men alla har inte tillgång till bil menar han. foto: Emely Bakken
Textstorlek:

​Vårdcentralen är nerlagd. Och bankkontoret stängt. Byborna i Furudal är bekymrade över det krympande serviceutbudet.

Ortsborna demonstrerade när vårdcentralen för några månader sedan lades ner.

Sune Martinsson är en av dem som nu hoppas få tillbaka filialen. Han menar att det måste till en förändring.

– Jag behöver sjukvård en gång i veckan. Att köra nästan nio mil till vårdcentralen i Rättvik för ett blodprov är inte acceptabelt, säger han.

Martinsson är inte ensam och enligt honom själv långtifrån den som är värst drabbad. Tur han har bilen, menar han och lider med andra som står utan.

Han har konstaterat att sjukvården blir dyr. En dag i veckan gör cirka 50 läkarbesök per år. Nio mil fram och åter.

Han har räknat på det. 450 mil. På gränsen för att få sjukreseersättning. Det fattas bara några kilometer per tillfälle. Men det är inte bara en kostnadsfråga.

Det är även tidskrävande. I våras väcktes frågan om hur byborna ska få tillbaka sin sjukvård.

Ett möte hölls och ortsborna blev lovade en lösning. Kanske en e-tjänst. Om detta innebär en läkare på webb framgick inte. Och de har ännu inte hört något från kommunledningen.

Men kommunalråd Annette Riesbeck säger till Dalabygden att det pågår ett ständigt arbete. Hon berättar att hon under lång tid jobbat med frågan. Vidare säger hon att samtal förs med landstinget och länsstyrelsen om att eventuellt starta ett pilotprojekt kring detta. Nya möten är inbokade. Men Riesbeck vet inte vad resultatet blir. Ortens serviceutbud krymper.

Kvar finns en bygd vars invånarantal ständigt ökar. Inflyttningen av barnfamiljer är särskilt stor, mycket tack vare den populära hockeyskolan.

Furudals hockeycenters rektor Göran Tärnlund menar att det inte skulle finnas mycket kvar i Furudal utan hockeyskolan.

Många verksamheter lever på den. Skolan har cirka 1 200 elever.

Och hockeyspelandet innebär en skaderisk. Tärnlund är oroad och ser helst att kommunen och övriga aktörer ska tänka om i frågan.

– Om någon olycka skulle inträffa körs barnen till Mora. I somras blev det ett antal resor dit. Under de nio sommarveckorna som hockeyskolan är öppen hade vi definitivt velat ha sjukvården närmare. Hittills har jag inte hört någon förälder klaga, säger Tärnlund.

Invånarna i Furudal verkar ha en samlad bild av hur de skulle vilja ha det. Det bästa vore en stationerad sköterska.

Brukarna på äldreboendet Orestrand har tillgång till en läkare.

Frågar man hemtjänsten har de inte koll på hur många äldre, i egen bostad, som är i behov av regelbunden läkarvård.

Klart är att ortens åldrande befolkning lider av åldersrelaterade sjukdomar. Hemtjänsten tror därför att det kan röra sig om en hel del.

Det faktum att ambulansen i Rättvik snart flyttar till Leksand gör inte saken bättre. Vägen blir lång för ett akutfall och många känner en otrygghet.

Anna-Lena Lärnfors är aktiv inom intresseföreningen Oregruppen. Hon har undersökt frågan.

– Vid äldreboendet Orestrand finns plats för en sköterska. Det skulle räcka med att hon är på plats ett par dagar i veckan. Detta skulle göra att de äldre känner sig tryggare, säger hon.

Men även om invånarna skulle få en webbläkare är Sune Martinsson en av dem många äldre som inte har tillgång till modern teknik.

Och han planerar heller inte att skaffa någon dator för ändamålet. Han är skeptisk till konceptet. Hans problem kan inte lösas via internet eller telefon.

– Det talas om att hela Sverige ska leva. Politikerna har inte tagit något samlat grepp om frågan, säger Martinsson.

Men nackdelarna till trots kan han ändå se något positivt med det hela. Han menar att sjukvården blir bättre om sköterskorna får verka på en större vårdcentral bland övriga kollegor och instrument.

Han funderar på framtiden och uttrycker en oro. Rätt som det är gör väl landstinget fler nerdragningar.

Emely Bakken