Gammal metod används än

Lapptygen måste sitta i rätt höjd. foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

​Lapptyg har använts mot varg i flera hundra år i Sverige. I årets vargjakt i Dalarna gick det inte riktigt som det var tänkt.

Vargen fridlystes 1966 i Sverige och det är nu bestämt att det ska finnas varg i landet.

Men i århundraden har vi i ansträngt oss för att hålla vargstammen nere på grund av problem vargen har orsakat för tamdjursägare med mera. Det har till och med varit lagstadgad skyldighet att hjälpa till i det arbetet.

I Västgötalagen från 1200-talet står det att alla invånare i Västergötland ska bygga varggård eller hålla vargnät.

I Magnus Erikssons allmänna landslag från 1347 och Kristofers landslag från 1442 finns liknande skyldigheter. Förutom det skulle man även äga vargtrumma, vargtång, spjut, gevär och lapptyg. (skansen.se)

Lapptyg har alltså använts som metod för att styra vargen i flera hundra år.

På Länsstyrelsen Dalarna finns även i dag möjlighet att få hjälp att sätta upp lapptyg som en akut åtgärd efter vargattack på tamdjur och metoden användes dessutom i årets licensjakt.

Enligt information från Viltskadecenter, SLU, fungerar lapptyg på kort sikt i upp till cirka sex veckor och bygger på vargens rädsla och vaksamhet för nya föremål i sin omgivning. Det består av en lina med tyglappar som ska hänga fritt för att kunna röra sig i vinden. Tyglapparna bör sitta på en höjd så att de slutar cirka 1-2 dm ovanför marken. Linan sätts utanför det sittande stängslet.

Lena Berg, viltvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Dalarna bekräftar att lapptyg är en gammal metod, även om hon inte vet hur gammal den är, och att det går att få hjälp vid Länsstyrelsen i händelse av vargangrepp.

– Man kontaktar besiktningsman vid Länsstyrelsen om det skett ett angrepp på tamdjur. Då kan lapptyget skydda akut, exempelvis om stängslen blivit dåliga, säger hon.

Lapptyg har också använts i den moderna licensjakten, med varierande resultat.

– I förra årets jakt fungerade det bra att ringa in vargar med hjälp av lapptygen. Då kunde jaktlaget skjuta vargarna. Men vet du vad som hände i år, säger jaktledaren i Björbo, Jan-Olof Olsson och fortsätter:

– Fyra vargar hoppade över linan och troligen hängde den för lågt på nåt ställe. Vargarna gör så att de går utmed linan och kanske hittade de en plats där det var lättare att ta sig igenom.